Till innehåll på sidan

Nytt i WIS

WIS utvecklas och förbättras kontinuerligt för att passa aktörernas behov. Utvecklingen sker i nära dialog med användarna.

På gång i WIS just nu:

WIS får säkrare inloggning och ny design 2022

MSB strävar hela tiden efter att göra WIS-användningen enklare och säkrare. Därför inför vi under första kvartalet 2022 tvåfaktorautentisering vid all inloggning i WIS. Det innebär att du förutom lösenord behöver ange en engångskod när du loggar in. Du väljer själv om du vill få engångskoden via en autentiserings-app i din mobiltelefon, via e-post eller sms.

I samband med att den nya inloggningen införs får WIS också ny design, med bland annat nya färger och mer enhetligt utseende på knappar, länkar och listor. Allt för att förenkla för användarna. Målet är att alla ska känna igen sig i WIS och kunna använda systemet precis som tidigare.

WIS får säkrare inloggning och ny design 2022

Vädervarningar från SMHI

I samband med att SMHI i oktober 2021 gick över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar fick WIS ett helt nytt menyval för hantering av beslutade och föreslagna vädervarningar och meddelanden från SMHI.

Informations- och utbildningsmaterial från MSB och SMHI som specifikt riktar sig till WIS-användare hittar du på sidan för utbildning i WIS under rubriken: Utbildningar i WIS efter ämne: Vädervarningsmodulen i WIS

Begäran om information till aktörer utanför WIS

Våren 2021 utvecklades funktionen för begäran så att det nu även går att skicka begäran till aktörer, funktioner eller personer utanför WIS. Syftet med att skicka en begäran är att samla in information som kan vara till hjälp exempelvis i hanteringen av en samhällsstörning.

Utbildningsmaterial hittar du på sidan för utbildning i WIS under rubriken: Utbildningar i WIS efter ämne: Begäran till aktörer utanför WIS

Utbildning i WIS

Nyheter

18 januari 2022
Klockan 9.19

Dagen för säkra kommunikationer hålls den 2 juni

MSB levererar och utvecklar säkra kommunikationer med tjänster och funktioner för samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. I år bjuder vi in till konferensen Dagen för säkra kommunikationer som hålls den 2 juni på Kistamässan.

16 december 2021
Klockan 9.52

WIS får säkrare inloggning och ny design 2022

MSB strävar hela tiden efter att göra WIS-användningen enklare och säkrare. Därför inför vi under första kvartalet 2022 tvåfaktorautentisering vid all inloggning i WIS.

26 oktober 2021
Klockan 12.08

Vädervarningar från SMHI i WIS

Nu lanserar MSB ”SMHI vädervarningar”, ett helt nytt menyval i WIS. WIS (webbaserat informationssystem) blir därmed ett viktigt verktyg i SMHIs fördjupade samverkan med regionala aktörer nu när förnyade vädervarningar införs i Sverige.

26 maj 2021
Klockan 11.19

Begäran om information till aktörer utanför WIS

Med funktionen begäran i WIS kan WIS-användare på ett enkelt och strukturerat sätt skicka frågor till aktörer för att samla in och sammanställa viktigt information. Nu har funktionen utvecklats så att begäran även kan skickas till aktörer eller individer som inte har WIS.

6 april 2021
Klockan 14.01

WIS får modul för SMHIs vädervarningar

I höst lanseras vädervarningsmodulen i WIS, en helt ny modul för hantering av beslutade och föreslagna vädervarningar och meddelanden från SMHI.

Senast granskad: 16 december 2021

Till toppen av sidan