Till innehåll på sidan

WIS samordningsforum

WIS samordningsforum samlar representanter för olika aktörer inom det svenska krisberedskapssystemet som en referensgrupp för diskussioner och utveckling av teknik och metodik för WIS.

Forumet består av ett tjugotal användare från länsstyrelser, regioner, kommuner och centrala myndigheter. Inriktningen är att deltagare i forumet medverkar i minst ett år för att få kontinuitet i de utvecklings- och inriktningsfrågor som hanteras.

Möten hålls normalt cirka fyra gånger per år, varav ett eller två är fysiska möten och resterande är kortare möten via Skype. Deltagare bidrar med sin tid och MSB står för resor och logi i samband med fysiska möten.

Om du och din organisation är intresserade av att bidra till utvecklingen av WIS och delta i att styra i vilken riktning systemet förändras, kontakta oss och berätta att du är intresserad av att medverka i WIS samordningsforum.

Kontakt

WIS-support
010-240 43 00

Senast granskad: 30 juni 2021

Till toppen av sidan