Till innehåll på sidan

Kontakta oss om WIS

MSB har flera roller i WIS: att ge support till användarna, att ansvara för systemet och att dela information vid samhällsstörningar som en nationell aktör. I WIS får även Rakels kunder driftinformation för Rakelsystemet. Är du osäker på var du ska vända dig kan du alltid vända dig till WIS-supporten som är första kontaktväg i de flesta frågor.

WIS-support

WIS-support hanterar de flesta ärenden som gäller WIS. Hit vänder du dig om du exempelvis har frågor kring:

  • inloggning
  • tekniska problem med WIS
  • har förbättringsförslag
  • har frågor om utbildning, att bli ny aktör, eller andra frågor som rör ditt eller din organisations WIS-användande.

WIS-support

Rakel kundstöd

Rakels kunder får löpande driftinformation om Rakelsystemet via WIS. För frågor kring den information som läggs ut i WIS angående störningar eller planerade arbeten i Rakelnätet är det Rakel kundstöd som kan hjälpa till.

Rakel kundstöd tar emot beställningar och felanmälningar, aktiverar och avaktiverar Rakelterminaler och besvarar frågor.

Rakel kundstöd

MSB:s Tjänsteman i beredskap

MSB:s roll som nationell aktör i WIS hanteras av funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter och aktörer inom krisberedskapsområdet. TiB hanterar frågor som rör den information som MSB publicerar i WIS i samband med samhällsstörningar eller annan samverkan. 

MSB:s beredskap

Senast granskad: 30 juni 2021

Till toppen av sidan