Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser om olyckor, bränder, skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

Öppna verktyget - Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

Du kan ta del av färdiga diagram och analyser via ”Övergripande statistik” eller själv ta fram data i ”Detaljerad statistik”. Merparten av statistiken är från räddningsjänsternas händelserapporter.

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Händelserapport och föreskrift

Händelserapporten

Den kommunala räddningstjänsten dokumenterar sina insatser och uppdrag, cirka 100 000 per år, i händelserapporter. MSB har samlat in uppgifter ur dessa rapporter sedan 1996, och använder dem för statistik och analyser, som publiceras framför allt i vårt statistik- och analysverktyg IDA.

Nya föreskrifter om undersökningsrapport

Från 1 januari 2022 gäller MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Uppgifterna ur händelserapporten ska skickas in senast två månader efter att räddningsinsatsen avslutats. För insatser i december ska uppgifterna däremot skickas in senast den 31 januari. Det är inte säkert att det vid detta tillfälle finns fullständig information om händelsen, och därför finns det en möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, att uppdatera uppgifterna senare.

Beslutade föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Ny version av händelserapporten från 2022

Parallellt med arbetet med föreskrifterna har en uppdaterad version av händelserapporten tagits fram. Den nya versionen av händelserapporten infördes samtidigt som föreskrifterna började gälla 1 januari 2022. En uppdaterad webbkurs om händelserapporten finns i MSB:s fortbildningstjänst.

Se innehållet i nya versionen av händelserapport 2022

 

 

Senast granskad: 24 mars 2022

Till toppen av sidan