Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

Öppna verktyget - Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

Du kan ta del av färdiga diagram och analyser via ”Övergripande statistik” eller själv ta fram data i ”Detaljerad statistik”.

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Händelserapporten

MSB tar fram statistik och analyser om räddningstjänsten och deras insatser utifrån de inskickade händelserapporterna. Statistiken och kortare analyser publiceras framförallt i vårt statistik- och analysverktyg IDA.

Data från de cirka 100.000 räddningsinsatser som den kommunala räddningstjänsten årligen utför samlas in, analyseras och presenteras på olika sätt, bland annat i informationssystemet IDA. Insamlingen startade 1996.

Sedan 2018 dokumenterar alla räddningstjänster in sina insatser i händelserapporter som skickas in till MSB digitalt.

Definitioner av begrepp i händelserapporten

Senast granskad: 24 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan