Till innehåll på sidan

Rakel G2 steg 1 – tjänster för mobil datakommunikation

Regeringsuppdraget Rakel G2 steg 1 är inriktat på att anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till de aktörer som är behöriga att ansluta till Rakel.

Inom uppdraget kompletterar MSB nuvarande Rakel med tjänster för mobil datakommunikation. Dagens Rakel kommer fortfarande finnas kvar och användas parallellt.

Varför ska MSB erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till Rakels användarkrets?

Syftet med Rakel G2 steg 1 är att ge Rakels användarkrets utökade möjligheter att effektivt och mobilt kunna skicka större datamängder och göra det i ett system där staten har kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter.

Vad innebär det att Rakel kompletteras med tjänster för mobil datakommunikation?

Sedan kravspecifikationen för Rakel togs fram för nästan 20 år sedan har arbetssätt och behov förändrats hos samhällsviktiga aktörer. Nuvarande Rakel bygger på en teknik som inte har den datakapacitet som många av Rakels användarorganisationer efterfrågar idag.

Med tjänster för mobil datakommunikation från MSB kommer användarna att kunna jobba effektivare genom att de på ett säkrare sätt kan skicka och dela dokument och större mängder data, bilder och video.

När erbjuder MSB tjänster för mobil datakommunikation?

Tjänster för mobil datakommunikation ska kunna erbjudas till aktörerna senast september 2022.

Annonsering av upphandling

Nu pågår annonsering av upphandling av kärnnät med drift och kundstöd (start 20 maj 2021) och av radioaccessnät (start 1 juli 2021). Upphandling av SIM-kort planeras till september 2021.

 • Upphandlingar av mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet

  MSB:s kommande upphandlingar med anledning av regeringens uppdrag till MSB att bland annat anskaffa och tillhandahålla mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet

  Den 25 juni 2020 gav regeringens MSB i uppdrag att anskaffa och tillhandahålla mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet. Uppdraget omfattar även att anskaffa och etablera ett kärnnät med statligt ägande och kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter. MSB har sedan dess arbetat med planering och förberedelser inför kommande upphandlingar och har även hanterat frågor om samråd med Säkerhetspolisen.

  MSB kommer att inleda följande upphandlingar under 2021:

  1. Kärnnät med drift och kundstöd
   Upphandlingen av kärnnät, drift och kundstöd kommer att genomföras som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Ansökningsinbjudan publicerades den 20 maj 2021.
  2. Radioaccessnät
   Upphandlingen av radioaccessnät kommer att genomföras som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enlig lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Ansökningsinbjudan publicerades den 1 juli 2021. Ansökningstiden löper fram till och med den 3 september 2021. 
  3. SIM-kort
   Upphandlingen av SIM-kort kommer att genomföras som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förfarandevalet är preliminärt och kan omprövas inför annonsering eftersom arbete med förberedelser fortfarande pågår. MSB planerar att publicera en ansökningsinbjudan under september 2021.

  Samtliga upphandlingar finns i upphandlingsverktyget TendSign. Uppdateringar, ändringar eller tillägg till ovanstående information kommer att publiceras i samma kanaler som denna information.

Tjänster för mobil datakommunikation för Rakels användarkrets, hur kommer det att fungera?

Hur kommer det att fungera när Rakel kompletteras med tjänster för mobil datakommunikation? Se filmen där Magnus Bergqvist och Johan Kleberg, systemarkitekter på MSB och Fredrik Ryberg, projektledare för Polisens Rakel G2-projekt pratar om användning, infrastruktur, abonnemangsdata och statlig rådighet.

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats

Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet (regeringen.se)

Rakel G2 utredningsuppdrag

Rakel G2 utredningsuppdrag redovisades i februari 2021. I svaret till regeringen har MSB analyserat och lämnat förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Inom ramen för uppdraget ger MSB också förslag om vem eller vilken aktör som bör få ansvar att genomföra förslaget.

Rakel G2 utredningsuppdrag

Frågor och svar om Rakel G2 steg 1

Senast granskad: 27 september 2021

Till toppen av sidan