Till innehåll på sidan

Rakel kundstöd

Rakel kundstöd tar emot beställningar och felanmälningar, aktiverar och avaktiverar Rakelterminaler och besvarar frågor. Våra öppettider är vardagar klockan 8-17. Felanmälan av Rakel som rör drift och täckning, samt akut aktivering av Rakelterminaler tas emot dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 020-250 250

Fax: 010-240 44 05

E-post: kundstod.rakel@msb.se

Postadress: Teracom/ Rakel kundstöd, Box 30150, 104 25 Stockholm

Kontakta Rakel kundstöd via Rakel, särskild rutin

Kontakta Rakel kundstöd via Kurir, särskild rutin

 • Är du behörig?

  Varje kund i Rakel har en eller flera behöriga beställare och kontaktpersoner. Det är främst dessa som har kontakt med kundstöd.

  Behörig beställare kan:

  • Beställa/säga upp abonnemang och tilläggstjänster.
  • Lägga till och ta bort behöriga kontaktpersoner.
  • Aktivera och avaktivera Rakelabonnemang.

  Behörig kontaktperson kan:

  • Aktivera och avaktivera Rakelabonnemang.

  Alla användare kan anmäla fel och driftstörningar. Återkoppling sker dock till behörig kontaktperson eller behörig beställare. För att anmäla behörig kontaktperson och behörig beställare använd blanketten Anmälan eller ändring av behörig kontaktperson/beställare (R3).

 • Informationsklassning

  Om du gör bedömningen att några av uppgifterna är hemliga eller skyddsvärda behöver du välja något av de kommunikationssätt som finns till Rakel kundstöd som är lämpligt för sådana uppgifter.

Svar på vanliga frågor till Rakel kundstöd

Senast granskad: 18 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan