Till innehåll på sidan

Priser och villkor

Prislistan anger avgifter och priser för abonnemang och tjänster i Rakel. Här finns även allmänna och särskilda villkor för Rakels abonnemang och tjänster och villkor för anslutning av tjänsteleverantör i Rakel.

Prislista för Rakel

Prislistan för Rakel är en bilaga till Allmänna villkor för Rakelsystemet. Abonnemangsavgifter och priser för tilläggstjänster i Rakel ändras vanligtvis årligen. Nya tjänster och abonnemang kan läggas till löpande och börjar gälla när prislistan har uppdaterats på msb.se.

Kommuner, regioner och kommersiella aktörer betalar en årlig avgift. Statliga myndigheters kostnad bestäms i respektive regleringsbrev.

Alla priser i Prislista för Rakelsystemet redovisas exklusive moms.

Prislista för Rakel

Villkor för Rakelsystemet

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Rakelsystemet

Särskilda villkor

Villkor anslutning av tjänsteleverantör

Senast granskad: 8 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan