Till innehåll på sidan

Kontakta Rakel kundstöd via Rakel

I händelse av telefonistörningar kan Rakel kundstöd kontaktas via Rakel. För att ha möjlighet att använda denna kontaktväg måste användarorganisationen först kontakta sin kundansvarig för Rakel för att få kontaktuppgifter och ta del av regelverk kring rutinen.

Användarorganisationer i Rakel kan kontakta Rakel kundstöd via Rakel under följande förutsättningar:

  • Rakel kundstöd går ej att nå på telefon 020-250 250 på grund av exempelvis överbelastning av telefonnät, problem med telefonilösning hos Rakel kundstöd eller problem med 020-numret.
  • Interna problem med telefoni hos användarorganisationen.

Kontaktvägen via Rakel är en reservrutin och för att kunna börja använda den måste användarorganisationen först kontakta sin kundansvarig för Rakel för att få kontaktuppgifter och ta del av regelverk kring rutinen.

Telefonkö hos Rakel kundstöd är inte ett giltigt skäl till att använda Rakel som kontaktväg.

Kundansvariga för Rakel

Senast granskad: 20 maj 2019

Till toppen av sidan