Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Alias

Med alias kan en roll i verksamheten alltid nås på samma nummer oavsett vem som för tillfället innehar rollen, till exempel jourpersonal, tjänsteman i beredskap (TiB) eller en insatsledare. Alias kan även användas för fordonsmonterade Rakelterminaler. Om ett fordon är på service kan Rakelterminalen i ersättningsfordonet nås på samma nummer som ordinarie fordon.

Så fungerar Alias - rollbaserad inloggning

Exempel på användare:

  • Jour
  • Tjänsteman i beredskap
  • Vakthavande ingenjör
  • Montör i beredskap
  • Insatsledare

Ett rollbaserat nummer, ett alias, har ingen koppling till någon specifik Rakelterminal. Det kan enkelt flyttas mellan olika Rakelterminaler. Användaren loggar in på ett rollbaserat nummer, ett alias, och tar på så sätt över en roll i sin organisation. När arbetspasset är slut loggar användaren ut och nästa användare kan logga in på rollen. In- och utloggning görs enkelt från Rakelterminalens meny. Om Rakelterminalen stängs av loggas användaren automatiskt ut. In- och utloggning kan även göras från kommunikationscentral med fast anslutning till Rakel.

Användaren kan vara inloggad på upp till två alias samtidigt. Alias kan skyddas med en PIN-kod. Användaren kan även nås på sitt ordinarie nummer som är knutet till Rakelterminalen.

Pris och villkor

Alias – rollbaserad inloggning är en tilläggstjänst som är prissatt enligt gällande prislista för Rakel.

Samtliga villkor för Rakel och särskilda villkor för tilläggstjänsten Alias - rollbaserad inloggning finns under Priser och villkor.

Priser och villkor

Utrustningskrav

Rakelterminalen måste ha stöd för in- och utloggning för att kunna använda Alias. Ta kontakt med er utrustningsleverantör. All utrustning och applikationer ska vara godkända av MSB för användning i Rakel.

Hur beställer jag?

  • Använd blanketten Beställning eller ändring av kundanslutning Alias – rollbaserad inloggning (R27). Blanketten skickas till Rakel kundstöd.
  • Notera i programmeringsunderlaget vilka rollbaserade nummer (MSISDN) ni vill använda som Alias. Vilka nummer som används för Alias väljs bland organisationens tilldelade funktionsnummer (MSISDN). Observera, om valt nummer redan används, ska samordning ske med Rakel kundstöd i samband med drifttagande. Kontakta Rakel kundstöd för att få hjälp med detta.
  • Notera i programmeringsunderlaget vilka Rakelterminaler som ska ha möjlighet att logga in på det rollbaserade numret.
  • Notera i programmeringsunderlaget vilka KC-terminaler som ska ha möjlighet att logga in och ut Alias.
  • Skicka programmeringsunderlaget som bilaga tillsammans med er beställningsblankett till Rakel kundstöd.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 maj 2019

Till toppen av sidan