Till innehåll på sidan

Grundabonnemang

Med Rakel grundabonnemang ingår funktioner för att prata och att skicka textmeddelanden i Rakel.

Funktioner som ingår i ett grundabonnemang

Individsamtal: samtal mellan två parter

Individsamtal fungerar på samma sätt som ett samtal mellan två mobiltelefoner. Samtalet kan kopplas upp via Push-to-talk (PTT)-knapp eller som ett vanligt mobiltelefonsamtal.

Gruppsamtal: samtal i grupp

Gruppsamtal sker i en så kallad talgrupp som är Rakelsystemets motsvarighet till de analoga systemens kanaler. Alla medlemmar i talgruppen hör samtidigt den trafik som sänds av en deltagare i taget. Genom skanning kan flera talgrupper avlyssnas parallellt.

Nödsamtal: samtal med högsta prioritet

Genom att trycka på en särskild larmknapp på Rakelmobilen rings ett nödsamtalet som har högsta prioritet. Om det behövs kopplas andra samtal ner för att frigöra resurser i systemet - nödsamtalet går alltid fram. Nödsamtalen kan kopplas till en annan mobilstation, en KC-terminal eller en talgrupp.

Direktläge (DMO): kommunikation utan kontakt med Rakelnätet

När det inte går att koppla upp mot Rakelnätet, eller när det inte är önskvärt, kan användarna kommunicera via direktläge. Det innebär att Rakelmobilerna fungerar ungefär som en avancerad walki-talkie. Kommunikation i direktläge görs på vissa tilldelade frekvenser.

Vissa Rakelmobiler kan fungera som så kallade repeterare eller gateway. En repeterare har samma funktion som ett relä, den kan förstärka och förlänga radiosignaler. En gateway fungerar som en länk mellan Rakelsystemet och en Rakelmobil som inte har direktkontakt med nätet, radiotrafiken går via gateway.

Textmeddelande (SDS)

Textmeddelanden kan liknas vid mobiltelefonins SMS. De kan sändas till en Rakelmobil, KC-terminal eller en talgrupp. De kan endast sändas inom Rakelsystemet.

Statusmeddelande: fördefinierade fraser

Statusmeddelanden är korta fördefinierade standardfraser som till exempel ”ring upp”, ”larm”, ”ej i tjänst” eller ”på plats”. De kan sändas till en Rakelmobil, KC-terminal eller en talgrupp.

Pris och villkor

Ett grundabonnemang i Rakel är prissatt enligt gällande Prislista för Rakel.

För ett grundabonnemang i Rakel betalar man en årsavgift. Abonnemanget faktureras kvartalsvis från det datum då det aktiveras. Årsavgiften baseras på om organisationen är en: statlig myndighet, kommun, region eller en kommersiell aktör. Ingen kostnad tillkommer för samtalstrafik eller textmeddelanden (SDS).

Priser och villkor

Hur beställer jag?

Om din organisation redan är ansluten till Rakel: Fyll i blanketten Beställning eller ändring av abonnemang för Rakelmobil (R1). Skicka därefter blanketten till Rakel kundstöd.

Om din organisation inte redan är ansluten till Rakel behöver ni till att börja med ansöka om Rakellicens.

Du kan alltid kontakta en kundansvarig för ytterligare information och stöd i processen.

Ansluta till Rakel

Tilläggstjänster

Om behov finns kan grundabonnemanget utökas med tilläggstjänster. För en del av dessa tar vi ut en extra kostnad.

Abonnemang och tilläggstjänster

Om du har frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta en kundansvarig för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du kontakta Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 maj 2019

Till toppen av sidan