Till innehåll på sidan

Övningswebben & Exonaut

Hur bemöter myndigheter och organisation allmänhetens frågor, opinionsbildning och ryktesspridning via traditionella och sociala medier?

Detaljer

Ämneskategori

  • Övning

Beställning

Skicka ett mejl till ovning@msb.se och ange "Ansökan om verktygsstöd" i ämnesraden. Mejlet ska innehålla information om:

  1. Övningens namn
  2. Datum och tid för genomförande
  3. Övningsansvariges kontaktuppgifter

Därefter kontaktas du av ansvarig handläggare från MSB:s övningsenhet för vidare dialog.

Om verktyget

Kontakt

Övning

Kort om Övningswebben

På övningswebben kan övande aktörer simulera hantering av information och kommunikation till allmänhet via Facebook, Twitter och sin egna webbplatser. Omvärldsbevakning sker även via webbaserade tidningar, bloggar och video. Övningswebben använder CMS-verktyget EPiServer 8 och är främst framtaget för simuleringsövningar med motspel.

Kort om Exonaut

Exonaut är ett spelstöd för övningsledning, spelledning och motspel under en simuleringsövning. Det ger en god överblick över scenariot och gör det enklare att agera gentemot de övande, eftersom alla har tillgång till samma information och övningsscenario.

Senast granskad: 25 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan