Till innehåll på sidan

Copernicus

Copernicus har utvecklat europeiska informationstjänster baserade på data från jordobservationer via satelliter och data på plats (in situ) via sensorer på marken, i luften och havet.

Öppna verktyget - Copernicus

Detaljer

Beställning

Aktivering av Copernicus

Myndigheter, Räddningstjänst och kommuner kan aktivera Copernicustjänsten genom att vid en händelse kontakta MSB som i sin tur förmedlar aktiveringen till ERCC, Bryssel.

Vid önskemål för aktivering av Copernicus EMS-tjänsten, kontakta: TiB (tjänsteman i beredskap) på 0771-800 900. Vid frågor och information om tjänsten kontakta GIS-gruppen på MSB: gis@msb.se

Typ av system

  • Kartor och GIS

Målet med Copernicus är att övervaka och ge prognoser för tillståndet gällande miljön på land, i havet och i atmosfären samt ge information om klimatförändringar, krisberedskap och säkerhet. Copernicus är ett initiativ som drivs av användarna, främst offentliga myndigheter. Informationstjänsterna som Copernicus tillhandahåller är fria och tillgängliga för användarna.

Copernicus EMS

Copernicus tillhandahåller informationstjänster inom olika områden varav Copernicus Emergency Management Service (EMS Mapping) besörjer området för händelser som naturkatastrofer, av människan orsakade händelser samt humanitära kriser.

MSB är utsedd till nationell kontaktpunkt för Sverige inom Copernicus EMS Mapping och arbetar med att sprida information och kunskap till användarna om hur tjänsten kan aktiveras och hur data kan tillhandahållas.

Senast granskad: 17 maj 2019

Till toppen av sidan