Till innehåll på sidan

Delarna i MSB RIB

MSB RIB består av flera olika delar, så som ett referensbibliotek, ett register med resurser för räddningstjänst samt uppgifter om farliga ämnen i form av fysikaliska data om ämnet och erfarenheter om olyckor relaterade till ämnet.

På den här sidan berättar vi mer om de olika delarna i MSB RIB.

Illustrationen nedan visar vilka delar som finns installerbara och vilka som finns på webben.

Delarna i MSB RIB

MSB RIB Huvudprogram

 • Bibliotek

  I referensbiblioteket finns serier med bland annat forskningsrapporter, erfarenhetsrapporter, rapporter från kemikalieolyckor, brandutredningar i fulltext samt en rad skrivelser som MSB och andra har givit ut. Här hittar du även länkar till lagar, förordningar och författningssamlingar.

  Den stora mängden fulltextdokument och integreringen med databasen Farliga ämnen gör biblioteksdatabasen till en unik resurs, både i det operativa arbetet och i det förebyggande arbetet.

  Bibliotek finns både på webben, med ständigt uppdaterade dokument, och tillgänglig i den installerbara versionen av MSB RIB Huvudprogram, för användning oberoende av internetuppkoppling.

  MSB RIB Bibliotek på webben

 • Farliga ämnen

  Farliga ämnen används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer.

  Informationen i Farliga ämnen utgörs bland annat av fysikaliska data om ämnet, det vill säga kokpunkt, smältpunkt, ångpunkt, brännbarhetsområde och så vidare, men ger dig även information om vilka erfarenheter som finns om olyckor relaterade till ämnet. Farliga ämnen innehåller även kontaktinformation till eventuella experter och information om rådande regelverk.

  Farliga ämnen finns både på webben och tillgänglig i den installerbara versionen av MSB RIB Huvudprogram, för användning oberoende av internetuppkoppling.

  Sedan September 2020 finns Farliga ämnen även som app för både Andriod och iOS.

  Appen Farliga ämnen

  Farliga ämnen på webben

 • Resurs

  Resurs innehåller resurser hos räddningstjänst, företag, organisationer och myndigheter i form av materiel, fordon och experter som går att begära tillgång till vid olika typer av räddningsinsatser.

  I och med den nya webbversionen så kan räddningstjänster själva logga in och uppdatera information om ovanliga och unika resurser som de har. Förändringen blir genast tillgänglig för samtliga användare. 

  Resurs finns alltså på webben men även i den installerbara versionen av MSB RIB Huvudprogram. Resurs är dock endast för  myndighetsabonnenter (pro).

  MSB RIB Resurs på webben

 • Insatsstöd

  Insatsstöd innehåller insatskort för bland annat tåg, men gör det också möjligt för användaren att organisera, kategorisera och söka bland insatsstöddokument.

  I Insatsstöd finns insatskort för olika typer av objekt, så som tåg, bilar och flygplan. Det följer också med ett mindre antal exempeldokument. Resterande innehåll tillförs genom att du som användare lägger till egna dokument.

  Insatsstöd finns endast i den installerbara versionen av MSB RIB Huvudprogram. Du hittar den på vår nedladdningssida.

Fristående delar

 • Lupp för ledning och uppföljning

  Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Lupp vänder sig i första hand till svensk kommunal räddningstjänst. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats.

  MSB RIB Lupp

   

 • Spridningsverktyg

  I MSB RIB ingår spridningsprogram för att beräkna spridning av ett antal hälsofarliga gaser i luft och petroleumprodukter i mark.

  Spridning Luft

  Spridningsmodell för 17 fördefinierade hälsofarliga gaser samt möjlighet till att definiera egna kemikalier. Programmet kan användas för att öka förmågan att förebygga, förbereda, hantera och lära av en olycka som innebär kemikalieexponering för gaser.

  Spridning Luft finns endast som installerbar version. Du hittar den senaste installerbara versionen på vår nedladdningssida.

  Spridning Mark

  Spridningsmodell för flytande svårlösliga kemikalier som är lättare än vatten. Kan användas för beräkning av spridning av petroleumprodukter i mark och jordlager. Beräkning kan göras för de två första dygnen efter ett utsläpp. Beräknar hur mycket av spillet som når grundvattnet, hur långt spillet nått efter en viss tid med mera.

  Spridning Mark finns endast som installerbar version. Du hittar den senaste installerbara versionen på vår nedladdningssida.

 • Karta

  Låt kartan vara i centrum! Programmet MSB RIB Karta knyter ihop kartbaserad information från Lupp och Spridning Luft i en och samma vy.

  MSB RIB Karta

 • Bakgrundskartor

  MSB RIB Bakgrundskartor är ett paket med digitala kartor som täcker Sverige och Danmark samt ett område som sträcker sig 10 mil in i Norge och Finland.

  Det nya kartpaket innehåller ett omfattande kartmaterial från Lantmäteriet; Sverigekarta, Översiktskarta, Vägkarta, Terrängkarta och Fjällkarta samt detaljerade tätortskartor för närmare 2000 tätorter. För Norge, Finland och Danmark ingår kartor som ungefär motsvarar den svenska Översiktskartan. 
   
  Kartorna, som installeras separat, används tillsammans med programmet MSB RIB Karta. Du hittar den senaste installerbara versionen på vår nedladdningssida.

  Sverigekartan

  Sverigekartan är den karta som visas på den mest översiktliga nivån. Kartan är i skala 1:1 miljon. Innehållet är anpassat för att ge en god överblick över hela landet.

  Översiktskartan

  Översiktskartan är i skala 1:250 000 och innehåller bland annat vägnät, bebyggelse, gränser och höjdkurvor.

  Terrängkartan och Vägkartan

  Terrängkartan är i skala 1:50 000 och visar vägar, stigar och vägbommar samt angivelser av olika typer av skog och mark. Terrängkartan täcker hela Sverige förutom fjällvärlden i inre Norrland. För de områden som inte täcks av terrängkartan används Vägkartan, som också innehåller en hel del information om terrängen, stigar och mindre vägar med mera.

  Fjällkarta

  Fjällkartan täcker fjällkedjan och innehåller bland annat leder, broar, stugor och hjälptelefoner.

  Tätortskarta

  Med tätortskartorna får du tillgång till Sveriges tätorter. Kartorna innehåller tätortsspecifik information, som exempelvis namn på offentliga byggnader och olika typer av järnvägar.
  Kartorna är i skala 1:10 000.

   

 • Beräkningsverktyg

  Beräkningsprogram i MSB RIB består av ett antal mindre tillämpningar för enklare beräkningar.

  Beräkningsprogrammen finns både på webben och som installerbart program tillsammans med MSB RIB Huvudprogram för användning oberoende av internetuppkoppling.

  Beräkningsprogrammen på webben

  Du hittar den senaste installerbara versionen på vår nedladdningssida.

  Lättskumsdimensionering

  Beräkningsprogram för att beräkna åtgång av skumvätska vid rumsfyllnad där man anger golvarea, skumaggregatets kapacitet, rummets höjd samt skuminblandning (%). Resultatet visar antal liter skumvätska, premix samt tidsåtgång.

  Neutralisation

  Beräkningsprogram för att beräkna kalkåtgång vid neutralisation av syror.

  Riskavstånd Kem

  Ett enkelt och fältmässigt beräkningsprogram för att bedöma riskavstånd vid kemikalieutsläpp. Det består av två delar; avstånd för antändningsrisk och avstånd för giftighet. Beräkning kan enbart tillämpas på vätskor med kokpunkt större än 20°C.

  Spill- och cisternbrand

  Beräkningar för dimensionering av skuminsats mot oljebränder.

   

   

Senast granskad: 14 januari 2021

Till toppen av sidan