Till innehåll på sidan

Utbildningsnyheter

På den här sidan har vi samlat alla nyheter som handlar om MSB:s utbildningsverksamheter och kurser.

Nyheter

6 april 2021
Klockan 9.00

MSB och Polisen ger råd för skydd om ett terrordåd skulle ske

Sannolikheten för att en enskild människa ska råka ut för ett terrorattentat är låg – men det har stor påverkan på samhället i stort. MSB lanserar nu en webbutbildning, som ska höja allmänhetens kunskap kring hur man sätter sig i säkerhet vid ett attentat.

20 januari 2021
Klockan 10.24

Ny webbaserad introduktion i signalskydd

Genom interaktiva övningar och animerade filmer kan du som arbetar inom säkerhetskänslig verksamhet få en introduktion om signalskydd. Den ger grundläggande kunskaper om vad signalskydd är, vad det kan användas till, vilka regler som styr och hur man gör för att skaffa signalskydd.

14 januari 2021
Klockan 15.15

En ny webbkurs i Rakel ersätter MSB:s grundläggande Rakelutbildning

MSB har tagit fram en ny och uppdaterad webbkurs i Rakel som erbjuder en grund för fortsatt lärande och ersätter den tidigare utbildningen.

17 december 2020
Klockan 11.05

Informationsträffar för blåljusverksamhet om att använda Rakel effektivt

MSB bjuder in dig som arbetar inom blåsljusverksamhet och som använder Rakel dagligen till digitala informationsträffar.

20 oktober 2020
Klockan 14.23

MSB har utvärderat Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) lanserades under januari 2018. Nu har utbildningen genomförts under två år och utvärderingen visar att Grib till stor del lyckas uppfylla de mål som sattes för utbildningen.

5 oktober 2020
Klockan 9.26

Digitalt seminarium om förändringarna i Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Under hösten 2020 planeras förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Nu bjuder MSB, Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) in till ett digitalt seminarium om förändringarna 10-11 november.

28 april 2020
Klockan 14.05

MSB återupptar viss närundervisning den 4 maj

Från och med den 4 maj kommer vissa praktiska moment genomföras på MSB:s skolor på Sandö och i Revinge, samt andra platser där myndigheten bedriver utbildning. Grunden för MSB:s bedömning är att Skolverket, i dialog med Folkhälsomyndigheten, bedömt att viss närundervisning kan bedrivas i syfte att kunna erbjuda examen.

Senast granskad: 16 september 2020

Till toppen av sidan