Till innehåll på sidan

Giron 2022 – en möjlighet att ställa om för att stärka Sveriges beredskap

Övning Giron ersätter övningen Barens Rescue 2022 som ställts in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Giron omhänderta delar av planeringen inför Barens Rescue 2022 och har även anpassats till rådande omvärldsläge för att möjliggöra en plattform till stöd för utvecklingen av beredskapen

Giron 2022 genomförs i Kiruna 12-16 september i syfte att stärka civil beredskap. Giron är det samiska namnet på Kiruna. MSB samordnar aktiviteternas planering och genomförande i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Polisen, Socialsstyrelsen och Sjöfartsverket.

Övning Giron stärker beredskapen i ny struktur

Övning Giron tar avstamp i den rådande händelseutvecklingen och situationen i Ukraina som särskilt belyser människans utsatthet och behov av skydd. Där förståelsen för samhällskontraktet och dess betydelse blir ett centralt ingångsvärde för utveckling och förmågebyggande inom svensk beredskap.

Syftet är att stärka och anpassa beredskapen mot en förändrad regional hot- och riskbild i den nya strukturen. Genom att öka kunskap och förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation är förhoppningen att öka takten i utvecklingen inom den civila beredskapen. 

Övningsveckans program

Tisdag 13 september
Förberedande kunskaps- och träningsdag för samtliga, med gemensam inledning, och därefter seminarier och föreläsningar anpassade för de olika målgrupperna.

Onsdag 14 september
Övningsdag där kortare momentövningar i fält på temat raserad byggnad, DVI och PDV genomförs i gamla Kiruna stad för lokal nivå. Parallellt genomförs en seminarieövning på temat leda/samverka regionalt samt en beslutsspelsövning för ledning på regional och nationell nivå.

Torsdag 15 september
En konkluderande dag med aktörsgemensam workshop för att utifrån erfarenheter identifiera nuläge och hur identifierade utvecklingsbehov kan omhändertas i utvecklingen av den civila beredskapen.

Anmäl dig till Giron 13-15 september

  • Kunskapshöjande aktiviteter

    Webbinarium Insats under kalla förhållanden i oländig miljö 

    Den 14 april 2021 genomförde MSB webbinariet "Insats under kalla förhållanden i oländig miljö". Webbinariet var ett myndighetsgemensamt initiativ av MSB, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Bohus räddningstjänstförbund och Kiruna kommun.

    Hela produktionen är textad på YouTube. Textningen aktiveras genom att klicka på knappen “Undertextning/textning” på YouTube.

    Till alla 13 avsnitten av webbinariet och filmer på YouTube

Om Barents Rescue

Övningsserien Barents Rescue med återkommande övningar (var 3:e år) har givit möjlighet att långsiktigt planera för svensk utveckling av beredskap. Sverige stod värd 2019 för övningen Barents Rescue med Norge, Finland och Ryssland.

Barentssamarbetet har hittills bidragit till att, genom bland annat internationella övningar, stärka regionens förmåga att hantera olika krissituationer. Barents Rescue 2022 var tänkt att äga rum i Norge i september, men på grund av Rysslands invasion av Ukraina beslutade Barentsrådet den 9 mars att Ryssland suspenderas från Barentssamarbetet. Övningen i Norge kommer inte genomföras i år och nästan all verksamhet inom Barentssamarbetets olika arbetsgrupper har parkerats.

Senast granskad: 27 juni 2022

Till toppen av sidan