Till innehåll på sidan

Övningen Barents Rescue 2019

Under 2019 stod Sverige, genom MSB, värd för Barents Rescue. Övningen genomfördes i Kiruna. Sverige var först ut med att utveckla och pröva ett nytt koncept i form av en så kallad Event Week. I konceptet ingick också att förhålla sig till utvecklingen i andra regionala samarbeten, såsom EU, Arktis, Östersjön och det nordiska samarbetet.

Event Week 23 - 26 september 2019

Event Week inkluderade, förutom praktisk träning och fältövningar för insatspersonal, även aktiviteter såsom seminarier, workshops, träning och utbildning. Dessutom fick särskilt inbjudna gäster möjlighet att  besöka övningen. Trots svåra påfrestningar i regionen hanterade kommunerna, utöver sitt ordinarie ansvar, även händelserna i övningen på ett föredömligt sätt, eftersom de var väl förberedda, och höjde därmed sin förmåga. Det var första gången som MSB upprättade ett basläger för insatspersonal från samtliga övande länder, dvs. Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Under Event Week genomfördes  också världens största övning inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification), där en ny förstärkningsresurs, som ägs av Polisen, utvecklades och prövades i samverkan med MSB.

Aktörerna i Norrbottens och Västerbottens län är närmast berörda av samarbetet i Barentsregionen. Länsstyrelserna, Polisen, räddningstjänst, Region Norrbotten och Region Västerbotten med flera, samverkade i planerings- och genomförandearbetet av Barents Rescue 2019. Cirka 150 frivilliga och studenter deltog som markörer för att övningen skulle bli så realistisk som möjligt.

Centralt för det utvecklade konceptet för Barents Rescue är utvärdering och erfarenhetshantering, som har löpt som en röd tråd genom hela processen. Utvärderingsrapporterna ska utmynna i rekommendationer och utvecklingsområden. Det kommer att bidra till utveckling och stärkt förmåga inom krisberedskapen, såväl i de övande länderna som inför kommande övningar. Nästa Barents Rescue genomförs i Norge 2022.

Dan Eliasson berättar om Barents Rescue 2019

Senast granskad: 14 juni 2021

Till toppen av sidan