Till innehåll på sidan

LIA Skydd mot olyckor

LIA ger dig chansen att profilera din utbildning mot ett visst område och att marknadsföra dig gentemot möjliga framtida arbetsgivare.

Lärande i Arbetet eller LIA innebär att dina studier förläggs till olika arbetsplatser. LIA är uppdelat i två perioder, en tvåveckors period i termin 1 och en femtonveckors period i termin 3. När du antagits till Skydd mot olyckor-utbildningen kommer du att få lämna önskemål om vilken räddningstjänst du vill ha dina två LIA perioder på. Revinge och Sandö ansvarar för att placera ut er på LIA och har kontakt med räddningstjänsten. MSB står inte för extrakostnader runt din LIA.

Under LIA får du knyta ihop och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från skolan. Du får också möjlighet att söka nya kunskaper direkt från arbetslivet som komplement till skolundervisningen.

Två perioder

LIA är uppdelad i två perioder. Den första perioden om två veckor i termin ett äger rum på kommunal räddningstjänst. Den andra perioden om femton veckor är uppdelad i två delar där huvuddelen äger rum på kommunal räddningstjänst och den andra delen i en annan verksamhet där man bedriver systematiskt säkerhetsarbete.

Under LIA får du stöd av handledare både på arbetsplatsen och från skolan. Dina arbetsplatsförlagda studier och prestationer följs sedan upp och utvärderas noggrant.

Senast granskad: 23 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan