Till innehåll på sidan

LIA Skorstensfejarutbildningen

Studierna varieras med Lärande i Arbete. Studierna sker på olika arbetsplatser.

Under utbildningen genomförs två perioder som Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att dina studier förläggs till ett sotningsföretag. Under din praktik får du erfarenhet av kundrelationer, sotningsarbete, besiktnings- och undersökningsarbete, administrativa rutiner och personalvård.

Under LIA får du möjlighet att knyta ihop och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från utbildningen. Du får också möjlighet att söka nya kunskaper direkt från arbetslivet som ett komplement till undervisningen i skolan.

Vi rekommenderar att du redan i god tid innan kursstart börjar fundera på potentiella sotningsföretag där du vill göra din praktik. Ta gärna kontakt med sotningsföretagen i din hemkommun eller i kommunen där du vill göra din LIA.

Två perioder

LIA är uppdelad i två perioder. Första LIA perioden är fyra veckor och den andra tre veckor, totalt sju veckor.
 
Under LIA för du stöd av handledare från både arbetsplatsen och skolan. Dina arbetsplatsförlagda studier följs sedan upp och utvärderas noggrant.

LIA innehåll

LIA 1

Moment 1:1 (Ca 8 tim)

Introduktion. Den studerande introduceras på arbetsplatsen. Handledare och studerande planerar praktikmomenten utifrån 1.2 – 1.5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper och arbetsmoment.

Moment 1:2 (Ca 48 tim)

Sotningsarbete värmepannor, villa- och fastighetspannor samt värmecentraler etc, fasta och flytande bränslen.

Moment 1:3 (Ca 48 tim)

Sotningsarbete lokaleldstäder, villa, flerbostadshus, och publika lokaler etc.

Moment 1:4 (Ca 24 tim)

Biträde vid besiktnings och undersökningsarbeten med inriktning brandskydd.

Moment 1:5 (Ca 32 tim)

Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

LIA 2

Moment 1:1 (Ca 8 tim)

Introduktion. Den studerande introduceras på arbetsplatsen. Handledare och studerande planerar praktikmomenten utifrån 1.2 – 1.5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper och arbetsmoment.

Moment 1:2 (Ca 24 tim)

Sotningsarbete större och mindre imkanaler samt ventilationsanläggningar.

Moment 1:3 (Ca 24 tim)

Sotningsarbete imkanaler, värmeanläggningar samt biträda vid besiktnings- och undersökningsarbeten – inriktning på att identifiera risker och ge råd om brandskydd.

Moment 1:4 (Ca 24 tim)

Biträde vid miljö och energirelaterade arbeten. Utföra förekommande analyser och mätningar.

Moment 1:5 (Ca 16 tim)

Administrativt arbete – Delta i verksamhetens administrativa arbetsuppgifter och rutiner.

Moment 1:6 Ca 24 tim)

Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan