Till innehåll på sidan

Anmälan, antagning och behörighet

Här finner du viktig information om din anmälan - hur du anmäler dig, sista ansökningsdatum, vad som ska skickas in direkt respektive kan kompletteras med.

På den här sidan

Anmälan

Påbyggnadsåret startar varje vårtermin.

 

Anmäl dig till Påbyggnadsutbildning brandingenjör

Kom ihåg att du måste skicka in kopior på:

 • Examensbevis alternativt
 • LADOK-utdrag
 • Giltigt Arbets-EKG om det finns

Kompletteringar ska skickas till: utbildning@msb.se eller MSB, Enheten för utbildningssamordning, 651 81 Karlstad.

Läkarundersökning

Läkarundersökningarna sker i regel veckan innan kursstart.Hälsokrav för sökande till påbyggnadsutbildning i räddningstjänststöd för för brandingejörer

 • Viktiga datum inför anmälan och antagning.
  Webbanmälan öppnar 15 september
  Sista anmälningsdag 22 oktober
  Sista kompletteringsdag 1 december*
  Antagningsbesked 10 december
  Sista svarsdag 17 december

  Sista dag att uppvisa berhörighet, villkorade antagningsbesked

  ? januari
  Kursstart 20 januari

  *1 december ska alla sökande ha skickat in sina LADOK-utdrag, oavsett om behörigheten är uppfylld eller inte. De som inte uppfyller behörigheten den 1 december kommer att få villkorat antagningsbesked och har möjlighet att uppvisa behörighet till och med 7 januari 2019.

   

Behörighet

Behörig att antas till Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer är den som:

 • har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100)

eller

 • har fullgjort hela och avslutade kurser om minst 180 poäng av de 210 poäng som krävs för brandingenjörsexamen.

Det är alltså de obligatoriska kurserna i brandingenjörsprogrammet som räknas. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i påbyggnadsutbildningen bör, utöver behörighetskraven, även följande förkunskapskrav vara uppfyllda:

 • Genomgången utbildning VBR240 Brandmannautbildning eller ABS130 Projektkurs i brandteknik.
 • Sju veckors miljöpraktik på räddningstjänst, räddningsmansutbildning eller arbetslivserfarenhet från räddningstjänsten.

Antagning

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer MSB att göra ett urval.

Urvalet sker i fallande ordning mellan grupperna, i första hand tillsätts sökande från grupp 1 och i andra hand från grupp 2.

Grupp 1

Sökande som har avlagt brandingenjörsexamen.

Grupp 2

Sökande som uppfyller behörighetskravet på fullgjorda kursfordringar inom brandingenjörsprogrammet på minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen. Lottning tillämpas vid behov.

 

Senast granskad: 23 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan