Till innehåll på sidan

Övergångsbestämmelser för grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Här kan du läsa om vad övergångsbestämmelserna innebär samt syfte och bakgrund.

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) startade 1 januari 2018. I samband med utbildningens start beslutades om övergångsbestämmelser för omhändertagande av frågor om tillgodoräknanden vid övergången från tidigare Utbildning för räddningsinsats till den nya utbildningen.

Under de första två åren för den nya utbildningen, har kommunal räddningstjänst lyft att övergångsbestämmelserna är för snäva, och att det bör öppnas för möjligheten att tillgodoräkna lokalt eller regionalt anordnade utbildningar för deltidsbrandmän. Utbildningarna kan vara genomförda utifrån att det varit en för begränsad tillgänglighet till utbildningsplatser på Grib, men också utifrån att den egna organisationen under en tid valt att stå utanför det nya utbildningskonceptet.

Under hösten 2019 lät organisationen Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) genomföra en enkätstudie. Den visade bland annat på ett brett önskemål om att få tillstånd en ordning där lokalt eller regionalt genomförd utbildning kan tillgodoräknas i Grib och förkorta utbildningstiden.

Ett extrainsatt möte med Räddningstjänstrådet anordnades också 21 januari 2020 där frågan också diskuterades. Under mötet och efterföljande dialoger bekräftades behovet, men samtidigt kvarstår vikten och värdet av nationellt kvalitetssäkrad grundutbildning för deltidsbrandmän, och en av staten tillhandahållen och finansierad utbildning. Givet dessa olika värden, har MSB tagit fram ett koncept för tidsbegränsade övergångsbestämmelser för möjliggörande av tillgodoräknande av lokalt genomförd utbildning.

Syfte

Syftet med övergångsbestämmelserna är att ge räddningstjänsten möjlighet att omhänderta lokalt och regionalt genomförd utbildning, tillgodoräkna dessa och därmed också förbättra förutsättningarna för att fortsatt använda utbildningskonceptet Grib.

Kontakt vid utbildningsfrågor

Senast granskad: 15 november 2021

Till toppen av sidan