Till innehåll på sidan

Information om hur ansökan går till

Nedan beskrivs de fyra viktigaste stegen i ansökningsförfarandet kopplat till de särskilda övergångsbestämmelserna. Observera att ansökningsförfarandet gällande äldre utbildning genomförs på samma vis som för utbildning som planeras genomföras under 2021.

  1. Räddningstjänst med behov av att inom den egna organisationen bedriva utbildning motsvarande Grib kurs 1, Kommunal Räddningstjänst i syfte att omhänderta den rådande utbildningsskulden skickar in en ansökan senast den 31 oktober 2020. Samtliga ansökningshandlingar ska vara fullständigt ifyllda. Du hittar alla handlingar för ansökan under fliken Ansökningshandlingar. Om det finns frågor eller funderingar kring ansökningshandlingarna finns stöd att få under fliken ”Stöd för ansökan och genomförande”.
  2. MSB bedömer fullständigt ifyllda ansökningshandlingar löpande och lämnar beslut senast 1 december 2020 för de ansökningar som inkommit senast 31 oktober 2020. Om MSB behöver mer information inför bedömningen eller har frågor kring ansökans innehåll kontaktas i första hand den kontaktperson som angivits i ansökan.
  3. Vid godkänd ansökan kan aktuell räddningstjänst bedriva egen utbildning motsvarande Grib, Kommunal Räddningstjänst under kalenderåret 2021. Utbildning inom egen regi, kan som senast påbörjas 29 november 2021 med hänsyn till att ett avslutande av utbildning och inskickande av dokumentation behöver ske inom kalenderåret 2021.
  4. Efter att anställd genomfört hela utbildningen och blivit bedömd på samtliga lärandemål i Grib kurs 1 skickas examinationssammanställningen in av utsedd kontaktperson. MSB registrerar då personen i det studieadministrativa systemet. Hen blir därmed behörig att söka Grib kurs 2 och fullgöra sin grundutbildning. Efter godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis.
Kontakt vid utbildningsfrågor

Senast granskad: 15 november 2021

Till toppen av sidan