Till innehåll på sidan

Ansökningshandlingar tidsbegränsade övergångsbestämmelser

Här återfinns de mallar som MSB tillhandahåller för ansökan. De syftar samlat till att bekräfta att den egna utbildningen i omfattning och innehåll motsvarar Grib:s första kurs Kommunal Räddningstjänst ordinarie utbildnings kvalitet och omfattning.

Kom ihåg att MSB endast behandlar komplett ifyllda ansökningshandlingar. Om du undrar över något kopplat till ansökan så titta på sidan Stöd för ansökan och läs igenom frågor och svar. Där hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Om du fortsatt behöver hjälp kontaktar du utbildning@msb.se så kommer en handläggare att kontakta dig.

Senast granskad: 18 september 2020

Till toppen av sidan