Till innehåll på sidan

Ansökan tidsbegränsade övergångsbestämmelser

På den här sidan hittar du information och ansökningshandlingar till de särskilda tidsbegränsade övergångsbestämmelserna för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) under 2021.

 

Bakgrund och syfte

Här kan du läsa mer om syftet och bakgrunden till bestämmelserna.

Information om hur ansökan går till

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Ansökningshandlingar

Stöd för ansökan och genomförandeMer information

Vanligt förekommande frågor och svar

 

Kontakt vid utbildningsfrågor

Tidslinje

 • 25 september 2020

  Ansökningshandlingar kan hämtas från MSB:s hemsida.

 • 30 september 2020

  Räddningstjänster kan ansöka om att genomföra lokal eller regional utbildning motsvarande Grib:s kurs Kommunal Räddningsttjänst. 

 • 31 oktober 2020

  Ansökan behöver vara komplett och MSB tillhanda senast 31 oktober 2020 för att nyttja hela tidsperioden för övergångsbestämmelserna. Ansökningshandlingarna mejlas till utbildning@msb.se 

 • Efter 31 oktober 2020

  Ansökan efter 31 oktober 2020 är också möjlig, men innebär att övergångsperioden minskar med motsvarande tid som ansökan inkommer efter 31 oktober 2020. Handläggningstiden är ca 4-8 veckor. 

 • 1 december 2020

  MSB bedömer ansökan löpande och lämnar beslut senast 1 december 2020 för de ansökningar som inkommit senast 31 oktober. 

 • 2021

  Efter godkänd ansökan av MSB kan lokal och regional utbildning genomföras under 2021. Kom ihåg att fylla i examinationssammanställningen och skicka in till MSB så att studerande blir behörig att söka kurs 2, Räddningsinsatsen.

Senast granskad: 18 september 2020

Till toppen av sidan