Till innehåll på sidan

WIS – fördjupning för redaktörer och aktörsadministratörer

För dig som är redaktör i WIS och är intresserad av att kunna använda alla funktioner som finns i WIS för att underlätta och förbättra din aktörs WIS-användande.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till redaktörer och aktörsadministratörer i WIS. För att gå utbildningen behöver du ett konto i WIS (användarnamn och lösenord/kod).

Förkunskaper

Förkunskaper i WIS krävs.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna bokar och bekostar eventuella resor och boende själva.

Kontakt

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig alla funktioner som finns tillgängliga för redaktörer och aktörsadministratörer. Utbildningen omfattar inte de delar som täcks av WIS – grundutbildning, du förutsätts ha de förkunskaperna redan. Fokus på utbildningen är att tipsa om och prova på funktioner som underlättar och förbättrar din aktörs WIS-användande.

Under WIS – fördjupning för redaktörer och aktörsadministratörer kommer vi bland annat att gå igenom:

WIS-ytor – I vilka sammanhang eller till vilka ändamål används olika typer av ytor?

En ytas livscykel – Från uppstart till avslut, redaktörens ansvar och möjligheter.

Aktörsnätverk Genomgång av aktörsnätverk för att ge möjligheter för grupper med gemensamma intressen att samla information på ett ställe, vägleda ovana användare samt möjliggöra snabbare uppstart av nya ytor.

Deltagande, läsrätter och intern rolltilldelning – Standardutdelning kontra anpassad utdelning, fördelar och nackdelar. Tips på hur man kan använda aktörsnätverk, mall-ytor, automatiskt deltagande med mera för bland annat snabbare uppstart.

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS – Diskussion kring hur man kan implementera de nationella riktlinjerna i sin egen organisation eller geografiska område.

Internt arbete – Genomgång av interna samverkansgrupper och hur man kan använda interna organisationsdelar för att förenkla arbetet.

Aktörsadministratör – Möjligheter för aktörsadministratören kring uppsättning av roller, lösenords giltighetstid, ta bort användare med mera.

Utbildningen varvar teori med praktik vilket betyder att du själv kommer att få prova på de olika handgreppen i systemet. En del av tiden kommer också läggas på gruppdiskussioner för att få chans att nätverka och utbyta erfarenhet med andra som har liknande roll/ansvar som du.

Utbildningstillfällen

Just nu finns inga planerade datum.

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med.

WIS − webbaserat informationssystem

Senast granskad: 17 februari 2022

Till toppen av sidan