Till innehåll på sidan

WIS – fördjupning för redaktörer och aktörsadministratörer

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 mars 2020
Ort: Stockholm
Lokal: Dalarnas hus, Vasagatan 46
Antal platser: 15
Platser kvar: 12
Längd: 1 dagar
  • Anmälan WIS fördjupning för redaktörer och aktörsadministratörer 25 mars 2020

    Hantering av personuppgifter

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med utbildningen. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera utbildningen samt för informationsutskick via e-post före och efter utbildningen.

    MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad.

    MSB:s personuppgiftsombud/dataskyddsombud kontaktas på e-postadress: registrator@msb.se och telefon 010-240 240.

För dig som är redaktör i WIS och är intresserad av att kunna använda alla funktioner som finns i WIS för att underlätta och förbättra din aktörs WIS-användande finns tillfälle att gå en utbildning i Stockholm.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till redaktörer och aktörsadministratörer i WIS. För att gå utbildningen behöver du ett konto i WIS (användarnamn och lösenord/kod).

Förkunskaper

Förkunskaper i WIS krävs.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna bokar och bekostar eventuella resor och boende själva.

Kontakt

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig alla funktioner som finns tillgängliga för redaktörer och aktörsadministratörer. Utbildningen omfattar inte de delar som täcks av WIS – grundutbildning, du förutsätts ha de förkunskaperna redan. Fokus på utbildningen är att tipsa om och prova på funktioner som underlättar och förbättrar din aktörs WIS-användande.

Under WIS – fördjupning för redaktörer och aktörsadministratörer kommer vi bland annat att gå igenom:

WIS-ytor – I vilka sammanhang eller till vilka ändamål används olika typer av ytor?

En ytas livscykel – Från uppstart till avslut, redaktörens ansvar och möjligheter.

Aktörsnätverk Genomgång av aktörsnätverk för att ge möjligheter för grupper med gemensamma intressen att samla information på ett ställe, vägleda ovana användare samt möjliggöra snabbare uppstart av nya ytor.

Deltagande, läsrätter och intern rolltilldelning – Standardutdelning kontra anpassad utdelning, fördelar och nackdelar. Tips på hur man kan använda aktörsnätverk, mall-ytor, automatiskt deltagande med mera för bland annat snabbare uppstart.

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS – Diskussion kring hur man kan implementera de nationella riktlinjerna i sin egen organisation eller geografiska område.

Internt arbete – Genomgång av interna samverkansgrupper och hur man kan använda interna organisationsdelar för att förenkla arbetet.

Aktörsadministratör – Möjligheter för aktörsadministratören kring uppsättning av roller, lösenords giltighetstid, ta bort användare med mera.

Utbildningen varvar teori med praktik vilket betyder att du själv kommer att få prova på de olika handgreppen i systemet. En del av tiden kommer också läggas på gruppdiskussioner för att få chans att nätverka och utbyta erfarenhet med andra som har liknande roll/ansvar som du.

Ta med egen dator och kontrollera att din inloggning fungerar

Utbildningen varvar teori med praktik och du kommer att få prova på olika handgrepp i systemet. Ta därför med egen dator och kontrollera din befintliga WIS-inloggning före utbildningen. Det kommer även finnas möjlighet till frågor och kortare diskussioner.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till redaktörer och aktörsadministratörer i WIS. Vänligen observera att du måste anmäla dig för att få en plats. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kronor.

Vi börjar klockan 10.00, kaffe serveras från klockan 09.30. Vi bryter för lunchrast mellan klockan 12 och 13. Fika och lunch ingår. Dagen avslutas klockan 15.00.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

WIS

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

WIS - webbaserat informationssystem

Senast granskad: 11 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan