Till innehåll på sidan

Utbildningsdag om krigsorganisation och krigsplacering

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation utgör en grund för beredskapsplanering och ger förutsättningar för att planera för vilka delar av verksamheten som ska bedrivas vid höjd beredskap samt hur verksamheten behöver anpassas för att fungera under särskilda förutsättningar.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig i första hand till beredskapshandläggare och jurister och i andra hand HR-personal på länsstyrelser respektive Socialstyrelsen som arbetar med, eller kan komma att arbeta med, att stödja kommuner och regioner i deras arbete med krigsorganisation och krigsplaceringar.

Max två deltagare per organisation. En deltagare per länsstyrelse garanteras plats, därefter i mån av plats pga. begränsningarna under Corona-pandemin.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig utbildningsdagen på bästa sätt förväntas deltagaren ha tagit del av vägledningarna, frågor & svar och annat material som kopplar till området. Material finns att hämta här:

Vägledning för kommuner

Vägledning för regioner

 

 

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna står själva för kostnader för resor och boende.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation utgör en grund för beredskapsplanering och ger förutsättningar för att planera för vilka delar av verksamheten som ska bedrivas vid höjd beredskap samt hur verksamheten behöver anpassas för att fungera under särskilda förutsättningar.

I de överenskommelser som slutits mellan stat och kommun, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR), framgår bland annat att kommuner och regioner senast under 2020 ska ha påbörjat arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Länsstyrelserna ska i sin tur med stöd av Socialstyrelsen genomföra utbildning i metod i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering samt stödja kommunerna och regionerna i planeringen.

MSB publicerade under 2019 vägledningar för kommuners och regioners arbete med krigsorganisation och krigsplacering. Under samma år erbjöd MSB en tvådagarsutbildning för länsstyrelserna och Socialstyrelsen med dessa vägledningar som utgångspunkt.

MSB erbjuder nu detta uppföljande utbildningstillfälle för att fortsatt stödja länsstyrelserna och Socialstyrelsen, så att de i sin tur kan stödja kommuner respektive regioner i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Om utbildningsdagen

Utbildningsdagen syftar till metodutveckling för arbetet med krigsorganisation och krigsplacering, för att deltagarna utifrån sitt uppdrag ska kunna stödja kommuner och regioner i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Utbildningsdagen syftar vidare till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursplan Utbildningsdag om krigsorganisation och krigsplacering

Program i stort

 • MSB:s vägledningar som utgångspunkt för deltagarnas egna stödinsatser
 • Framgångsfaktorer och utmaningar, med exempel från kommun och region
 • Disponibilitetskontroll och registrering av krigsplaceringar (Plikt- och prövningsverket)
 • Deltagarnas egna frågeställningar
 • Kommande överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och dess innebörd på regional och lokal nivå

Utbildningsdagen bedrivs på plats i Stockholm, alternativt på distans via digitala verktyg, under en dag.

Föreläsningar kommer att varvas med gruppdiskussioner och frågestunder. Vid anmälan till kursen finns möjlighet att anmäla frågor och diskussionsämnen till utbildningsdagen. Innehållet kommer delvis att formas utifrån dessa förslag. 

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i samband med antagningsbesked och välkomstbrev.

Vid frågor: krigsplacering@msb.se

 

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats.
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningsdagen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 16 november 2020

Till toppen av sidan