Till innehåll på sidan

Analysmetod av samtidiga räddningsinsatser

Vet du hur ofta det inträffar samtidiga räddningsinsatser i din kommun? Om inte så är detta en utbildning i hur du kan analysera detta.

Detaljer

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till kommuner som vill kunna få ut information från sina räddningsinsatser och andra uppdrag, om hur ofta dessa inträffar samtidigt.

Förkunskaper

Förkunskaper: Om du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du förkunskaper i Excel och gärna även hur du använder formler.

Ett förslag på hur man kan analysera hur ofta samtidiga räddningsinsatser inträffar kommer att presenteras och exemplifieras i Excel. 

Efter utbildningen kommer du att veta hur du kan göra för att själv ta fram och göra en liknande analys för din kommun eller andra geografiska områden, till exempel en räddningsregion eller ett stationsområde.

Program

  • Genomgång av metod och hur det kan visualiseras.
  • Tid för frågor
  • Detaljerad genomgång i Excel, för de som önskar.

Om du vill förbereda dig

Om du vid den detaljerade genomgången vill sitta med egen data och testa så går det bra. Ta då innan mötet fram en Excelfil, lista med räddningsinsatser och andra uppdrag för egen vald tidsperiod innehållande:

  • Händelsetyp
  • Om händelsen uppfyllde kriterierna för LSO 1 kap. 2§
  • Datum och tid för huvudlarm till räddningstjänsten
  • Datum och tid för när räddningsinsatsen avslutades
  • Datum och tid för uppdrag avslutat sista resurs lämnar
  • Geografiskt valt område

Kontakt

Nina Bergström, nina.bergstrom@msb.se

Samtidiga räddningsinsatser

Enligt MSBFS 2021:1, 16 § ska kommunen i sitt handlingsprogram beskriva sin förmåga att på egen hand och i samverkan med andra hantera samtidiga räddningsinsatser.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:30
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: 1,5 timme

Senast granskad: 23 november 2021

Till toppen av sidan