Till innehåll på sidan

Totalförsvarsutbildning

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya totalförsvaret.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller nationell nivå.

Utbildningen vänder sig även till företrädare för civila försvarsorganisationer samt näringsliv inom samhällsviktig verksamhet.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om den egna organisationens ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kostnad

Kursavgiften är 11 500 SEK exklusive moms.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass

Respektive organisation ansvarar för att deltagaren är registerkontrollerad och säkerhetsprövad. 

Upplägg och omfattning

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya totalförsvaret.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. 

Utbildningen genomförs under tre sammanhängande dagar.  

Kursplan Totalförsvarsutbildning

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer, såsom bevakningsansvariga myndigheter, inklusive länsstyrelser och militärregioner, samt övriga aktörer med ett utpekat planeringsansvar.

MSB förbehåller sig också rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 8 september 2022
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 40
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 22 november 2021

Till toppen av sidan