Till innehåll på sidan

Temaseminarier för räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare samt för instruktörer i kärnkraftslänen

Två temaseminarier, en för räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare samt en för instruktörer i kärnkraftslänen.

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning.

Detaljer

Målgrupp

Temaseminarie för räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare:

För dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor som räddningsledare, saneringsledare, indikeringsledare eller som beredskapshandläggare på länsstyrelsen för kärnteknisk händelse.

Temaseminarie för instruktörer i kärnkraftslänen:

För dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor som instruktör eller som beredskapshandläggare på länsstyrelsen för kärnteknisk händelse.

Förkunskaper

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskapsorganisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse.

 

Kostnad

Seminariet är avgiftsfritt men deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Temaseminarie för räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning.

Innehåll

Under seminariet behandlas aktuella områden, ämnen och projekt som har bäring på din roll.

Exempel på innehåll:

  • Nyheter inom områden
  • Räddningsledare, indikeringsledare och saneringsledare - roller
  • Arbetssätt och beslutsunderlag för respektive funktion
  • Omsätta beslut i mottagbara format för allmänheten
  • Verifiera fattade beslut i effektgivande åtgärder
  • Förståelse för vilka tidsförhållanden som råder mellan händelse-beslut-åtgärder och påverkan av människors reaktioner

Seminariet genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Temaseminarie för instruktörer i kärnkraftslänen

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning.

Innehåll

Under seminariet behandlas aktuella områden, ämnen och projekt som har bäring på din roll som instruktör.

Exempel på innehåll:

  • Nyheter inom områden, tex de nya beredskapszonerna, upphandling av nya mätinstrument
  • Delredovisning av projektet ”Utbildningsplattform för instruktörer i kärnkraftslänen”

Seminariet genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden. Du kommer också att ha möjligheter att påverka innehållet i instruktörsprojektet.

Senast granskad: 4 oktober 2019

Till toppen av sidan