Till innehåll på sidan

Temaseminarie för indikeringsledare och räddningsledare

Tillfällen

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning. Du lär dig hur ledning är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor som indikeringsledare, räddningsledare eller som beredskapshandläggare på länsstyrelsen för kärnteknisk händelse.

Förkunskaper

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskapsorganisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse.

Kostnad

Seminariet är avgiftsfritt men deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Seminariet ger dig kompetens för att kunna föreslå åtgärder inom ramen för gällande planer för indikeringsorganisationen.

Seminariet genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Senast granskad: 4 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan