Till innehåll på sidan

Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 17 juni 2020
Ort: Revinge
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur tillämpa den nationella beredskapsplanen (Nationell beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka, MSB, 2015) , strategin för strålningsmätning och saneringsstrategin rörande kärnteknisk olycka.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor, med en funktion inom indikerings- eller saneringsorganisationen, till exempel räddningsledare, saneringsledare, indikeringsledare, indikeringssamordnare, mätledare, analytiker inom staben eller motsvarande nyckelfunktion hos annan aktör.

Förkunskaper

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskapsorganisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse, samt ha genomfört kursen Svenska kärnenergiberedskapen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och regelverk kring joniserande strålning i förhållande till arbetarskydd.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner, grupplaborationer och scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan