Till innehåll på sidan

Samverkansseminarium 2019

Tillfällen

Ej bestämd

Sista anmälan:
Kurslängd: 2 dagar
Antal platser: 120

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Kostnad

Seminarieavgiften är 3 500 SEK exklusive moms. I seminarieavgiften ingår fika båda dagarna, lunch samt gemensam två rätters middag på kvällen.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Samverkansseminariet anordnas i samarbete med Kunskapsplattform ledning och är ett återkommande arrangemang för att lyfta fram samverkans- och ledningsfrågor.

Här presenteras erfarenheter från inträffade händelser, nationellt och internationellt, aktuella projekt och forskning inom området.

Syftet är att bygga broar mellan forskning, utveckling, utbildning och praktisk verksamhet. Det är en mötesplats för att skapa och upprätthålla nätverk där aktörer inom området kan mötas och diskutera aktuella frågor.

Upplägg

Första dagen startar klockan 09:00 med registrering och fika. Seminariet pågår från kl. 10:00-17:30 och gemensam middag är cirka klockan 19:30. Andra dagen startar klockan 08:30 och avslutas cirka kl. 15:00.

Information om seminariet ges av:

Pia Håkansson, telefon 010-240 35 93 eller

Marie Jönsson, telefon: 010-240 35 91.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan