Till innehåll på sidan

Säkerhetsskyddsutbildning för regioner

Tillfällen

Utbildningen syftar till att öka din förmåga till ett proaktivt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Detaljer

Målgrupp

För dig som innehar eller kommer att inneha befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i din region. I andra hand kan även personer som arbetar med säkerhetsskydd på regionövergripande nivå, i regionens förvaltningar eller i av regionen ägda bolag eller kommunalförbund vara aktuella.

Regionens säkerhetsskyddschef ska prioritera deltagare från sin region innan anmälan sker, max två per region. Utgångspunkten är att samtliga regioner ska kunna ha en deltagare på utbildningen. Totalt kommer det finnas 32 platser på utbildningen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass

Deltagare ska innan utbildningens start vara placerad i den säkerhetsklass som anges i inbjudan. Respektive region ansvarar för att kravet är uppfyllt.

Upplägg och omfattning

Utbildningen genomförs i två omgångar med obligatoriska närträffar, tre dagar vardera, med cirka två månaders mellanrum (totalt sex dagar). Mellan närträffarna ska en hemuppgift genomföras.

Utbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat interaktiva studier på lärplattform, föreläsningar, erfarenhetsåterföring, grupparbeten, scenariospel och redovisningar samt en studieuppgift.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utbildningen fokuserar på den nya säkerhetsskyddslagstiftningen det vill säga säkerhetsskyddslag 2018:585 och säkerhetsskyddsförordning 2018-658 som trädde i kraft den 1 april 2019.

Kursplan Säkerhetsskyddsutbildning för regioner

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samverkan med Försvarshögskolan och Sveriges Kommuner och Landsting göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan