Till innehåll på sidan

Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner

Tillfällen

Utbildningen syftar till att ge deltagaren förutsättningar för ett proaktivt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete i sin egen organisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Detaljer

Målgrupp

För dig som innehar eller kommer att inneha befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i din kommun. I andra hand kan även personer som arbetar med säkerhetsskydd på kommunövergripande nivå, i kommunens förvaltningar eller i kommunalt ägda bolag eller kommunalförbund vara aktuella.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha genomfört interaktiva förstudier och uppgifter, som presenteras på Försvarshögskolans digitala lärplattform innan utbildningen genomförs på plats. Deltagaren ska, om möjlighet finns, också ha läst egen organisations säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan innan utbildningens start.

 

Kostnad

Kursavgiften är 10 000 SEK exklusive moms och inkluderar fika. 

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass

Deltagare ska innan utbildningens start vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i säkerhetsklass 3. Respektive kommun ansvarar för att kravet är uppfyllt.

Upplägg och omfattning

Utbildningen genomförs i två omgångar (3 + 1 dag) med obligatoriska närträffar på plats, tre dagar vid första tillfället och en dag vid uppföljande tillfälle med cirka två månaders mellanrum. Mellan närträffarna ska en hemuppgift genomföras.

Vårens närträffar:
Närträff 1 genomförs 10-12 juni och närträff 2 genomförs 29 augusti.

Höstens närträffar:
Under hösten finns det två utbildningstillfällen och närträffarna genomförs enligt nedan.
Första utbildningstillfällets närträff 1 genomförs 25-27 september och närträff 2 genomförs 1 november.
Andra utbildningstillfällets närträff 1 genomförs 1-3 oktober och närträff 2 genomförs 2 december.

Utbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat interaktiva studier på lärplattform, föreläsningar, erfarenhetsåterföring, grupparbeten och redovisningar samt en studieuppgift.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utbildningen fokuserar på den nya säkerhetsskyddslagstiftningen det vill säga säkerhetsskyddslag 2018:585 och säkerhetsskyddsförordning 2018-658 som trädde i kraft den 1 april 2019.

Kursplan Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner

Utbildningen genomförs på Försvarshögskolan i Stockholm.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbehåller sig rätten att i samverkan med Försvarshögskolan och Sveriges Kommuner och Landsting göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan