Till innehåll på sidan

Säkerhetsskyddschef

Tillfällen

Kursen syftar till att öka din förmåga till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen säkerhetsorganisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för säkerhetsskyddschefer.

Detaljer

Målgrupp

För dig som innehar eller kommer att inneha befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet där säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren innan kursstart ha genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som finns på Försvarshögskolans lärplattform. (Länk för anmälan till denna webbutbildning tillhandahålls av respektive organisations egen säkerhetsskyddschef i särskild ordning).

Deltagaren ska också ha genomfört de interaktiva förstudier och uppgifter som presenteras på FHS lärplattform.

Kostnad

Kursavgiften är 16 200 SEK exklusive moms.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva. 

 

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Kursen är fulltecknad och vi kan ej hantera sena anmälningar. Nästa kurstillfälle kommer att genomföras våren 2020.

Notera att kursen genomförs i två omgångar (3 + 3 dagar) med obligatoriska närträffar på plats, tre dagar vid första tillfället och tre dagar vid uppföljande tillfälle med cirka tre månaders mellanrum. Därtill tillkommer interaktiva studier på cirka 40 timmar.

Närträff 1 genomförs 17-19 september och närträff 2 genomförs 10-12 december.

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass

Du ska innan kursstart vara placerad i lägst säkerhetsklass 3. Deltagarens myndighet/organisation ansvarar för att kravet är uppfyllt.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs av Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)/Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO).

Kursen består av obligatoriska närträffar på 3 + 3 dagar och därtill tillkommer interaktiva studier på cirka 40 timmar.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform, föreläsningar/ och mini-briefings varvat med "case-studies", erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och redovisningar. Dessutom ingår, mellan de två obligatoriska närträffarna, en hemuppgift som genomförs i grupp.

Kursplan Säkerhetsskyddschef

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samverkan med Försvarshögskolan (FHS) och Säkerhetspolisen göra ett urval till kursen.

MSB erbjuder en Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner. Läs mer om Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner här.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan