Till innehåll på sidan

Räddningsledning B

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i rollen som räddningsledare alternativt arbetsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med komplexa och större räddningsinsatser både på skadeplats och i bakre ledningsfunktion/stab.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom Räddningsledning B. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren. 

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom kommunens organisation för räddningstjänst.
 2. a. genomgått kurs A för Räddningsledare med betyget godkänd,
  eller
  b. genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Fr o m våren 2022 tillkommer nya ledningskurser och Räddningsledare B upphör. Information om ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst.

Informationsmöte om nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst

Kursen blandar teoretiska och praktiska lektioner både enskilt, i grupp och i helklassforum. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs både som platsbunden men även på distans. Se ovan för aktuella utbildningstillfällen i Revinge som platsbunden eller på distans.

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Kurskatalog vidareutbildningar hösten 2021

Kursplan Räddningsledning B

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 24 maj 2021

Till toppen av sidan