Till innehåll på sidan

Räddningsledare A

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med de vanligast förekommande räddningsinsatserna samt i inledningsskedet vid mer komplexa räddningsinsatser.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda till räddningsledare. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

 

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom kommunens organisation för räddningstjänst
 2. a. avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i skydd mot olyckor,
  eller  
  b. genomgått Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med betyget Godkänd, 
  eller
  c. genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Fr o m våren 2022 tillkommer nya ledningskurser och Räddningsledare A upphör. Information om ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst.

Informationsmöte om nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst

Kursen blandar teori med praktik.

Kursen genomförs både som platsbunden men även på distans.

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Kurskatalog vidareutbildningar hösten 2021

Kursplan Räddningsledare A

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 24 maj 2021

Till toppen av sidan