Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 29 september 2020
Ort: Sandö distans
Antal platser: 24
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 29 september 2020
Ort: Revinge distans
Antal platser: 24
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 29 september 2020
Ort: Sandö distans
Antal platser: 24
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 29 september 2020
Ort: Sandö distans
Antal platser: 24
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 29 september 2020
Ort: Revinge distans
Antal platser: 24
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 29 september 2020
Ort: Revinge distans
Antal platser: 24
Längd: 30 dagar

Räddningsledare A

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med de vanligast förekommande räddningsinsatserna samt i inledningsskedet vid mer komplexa räddningsinsatser.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda till räddningsledare. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom kommunens organisation för räddningstjänst
 2. a. avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i skydd mot olyckor,
  eller  
  b. genomgått Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med betyget Godkänd, 
  eller
  c. genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

Kursen blandar teori med praktik.

Kursen genomförs både som platsbunden men även på distans.

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildingar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildingar på distans

Kurskatalog vidareutbildningar våren 2021

Kursplan Räddningsledare A

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan