Till innehåll på sidan

Räddning vid stora tågkrascher (distanskurs)

Tillfällen

Kursen ger dig kompetens för att kunna agera vid räddningsinsats i samband med stora tågkrascher.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom räddningstjänst eller inom ambulans- och prehospital sjukvård.

Kostnad

Kursavgiften är 6 600 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika under närträffen på MSB Revinge.

Det finns möjlighet att boka boende, frukost och middag på MSB Revinge. Ange detta i anmälan. Kostnad för boende, frukost och middag tillkommer.

Du får en god katastrofmedicinsk beredskap och möjlighet att öva och samverka tillsammans med sjukvårds- och räddningstjänstpersonal.

Kursen innefattar både teoretiska och praktiska moment. Det akuta omhändertagandet kommer att övas i aktuella kraschsituationer på plats med instruktörer. Olika typer av taktik, teknik och materiel belyses i dessa moment och kommer att utvärderas under kursen.

En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen omfattar cirka fyra dagars utbildning och består av två delar. Den första delen genomförs som en teoretisk del via en nätbaserad distanskurs och den andra delen som är i huvudsak praktisk genomförs på plats som en dags närträff 7 november 2019. En praktisk insatsövning genomförs under närträffen.

Närträffen genomförs på MSB Revinge.

Kursplan Räddning vid stora tågkrascher distanskurs

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan