Till innehåll på sidan

Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar

Tillfällen

Ej bestämd

Sista anmälan:
Kurslängd: 4 dagar
Antal platser: 20
Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av seminarieövningar på lokal, regional och nationell nivå.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom myndighet med uppgifter i krisberedskapssystemet, inom kommun, region eller aktör inom privat sektor (idéburna och andra organisationer, näringsliv med flera) med vilka myndigheter, kommuner och landsting behöver kunna samverka för att hantera en kris.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha goda kunskaper om egen organisations övningsplan och roll i krisberedskapssystemet.

Kostnad

Kursavgiften är 10 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika. 

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Kursen blandar teori med praktiska gruppövningar. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 2 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan