Till innehåll på sidan

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

Tillfällen

Sandö

24
SEP
Sista anmälan: 2019-09-20
Kurslängd: 2
Antal platser: 15
Du får kunskaper i att enskilt planera, organisera och genomföra framtagen grundkurs motorsåg vid din egen räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är instruktör eller blivande instruktör vid kommunal eller statlig räddningstjänst.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är genomfört grundkurs motorsåg M1, sågning i byggnadskonstruktioner M2 samt trädfällning M3 med godkänt resultat. Alternativt ska kursdeltagaren ha genomfört kursen Säker skog A, B och F med godkänt resultat.

Kostnad

Kursavgiften är 5 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Boende inklusive frukost och middag kostar 980 SEK per natt och per person.

 

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Kursen ger dig kompetens att planera, organisera, utbilda samt examinera inom din egen räddningstjänstorganisation i motorsågsbehörighet enligt AFS 2012:01 (Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:01 om användning av motorkedjesågar och röjsågar).

Kursen bedrivs processinriktat och utgår från struktur för M1 (grundkurs
motorsåg), M2 (sågning i byggnadskonstruktioner) och M3 (trädfällning) med en instruktörsorientering.

Kursen består av en egenstudiedel som genomförs individuellt och som motsvarar två dagar samt en närträff om två dagar. Kursen inleds med egna studier och avslutas med närträff (16 timmar) på anvisad plats med redovisning av uppgifter från egenstudierna. Teoretiska och praktiska redovisningar sker på närträffen.

Kursplan Instruktörskurs för motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

Kursen genomförs även som uppdragsutbildning för den eller de räddningstjänster som önskar lokalt genomförd och anpassad kurs för sin personal. Kontakta MSB Sandö för genomförande.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan