Till innehåll på sidan

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Rosersberg
Antal platser: 24
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 14 september 2020
Ort: Göteborg
Antal platser: 24
Längd: 3 dagar
Kursen ger dig grundläggande kompetens till att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom:

 • Myndighet med uppgifter i krisberedskapssystemet
 • Kommun
 • Region
 • Aktör inom privat sektor (idéburna och andra organisationer, näringsliv med flera) med vilka myndigheter, kommuner och landsting behöver kunna samverka för att hantera en kris

Kostnad

Kursavgiften är 9 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

OBS!

Det pågår en revidering och översyn av denna kurs vilket kommer att innebära en reviderad kursplan inför höstens kurs. Den reviderade kursplanen läggs in i denna sida så fort den blir klar under våren 2020. Översynen kan även innebära att kurslängden kommer att ändras. Kursplanen som finns på sidan för tillfället är den tidigare kursplanen.

Du får kunskaper i att utvärdera din organisations deltagande i övningen samt hur förankra och implementera en övning i din organisation.

Kursen blandar teori med praktiska gruppövningar. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan