Till innehåll på sidan

LIA-handledarutbildning

OBS! Det här är en extra informationsträff på två timmar för att informera om hur LIA -lärande i arbete påverkas av att kursen Tillsyn och olycksförebyggande arbete A numera ingår i SMO utbildningen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ska bli LIA-handledare eller för dig som redan är handledare. Kursen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

Med start vårterminen 2020 har kursen Tillsyn och olycksförebyggande arbete A (ToF A) integrerats i SMO utbildningen. Det har påverkan på LIA - perioden hos de räddningstjänster som tar emot SMO studeranden under LIA - lärande i arbete.

För att underlätta övergången och eventuella förändringar har MSB informationsträff den 28 januari mellan 13.00 – 15.00.

De räddningstjänster som planerar att ta emot LIA studeranden under vårterminen 2021 och framåt behöver delta i detta utbildningstillfälle eller någon av de tidigare utbildningstillfällen som redan genomförts, då det är en förutsättning för att kunna bedriva LIA perioden i enlighet med de nya riktlinjerna.

Utbildningen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 26 november 2020

Till toppen av sidan