Till innehåll på sidan

Ledning av krisstöd för enskilda (POSOM)

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 21 juni 2020
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 3 dagar
Kursen ger dig kunskaper och verktyg för hur du ska arbeta med att planera, leda och samordna krisstödet för drabbade i kommunen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ingår eller kommer att ingå i krisstöd/POSOM:s ledningsgrupp i din kommun/stadsdel.

Kostnad

Kursavgiften är 9 200 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Du har möjlighet att boka boende och middagar på MSB Revinge. Du behöver ange i din anmälan ifall du önskar boende och middagar. Kostnad för boende och middagar tillkommer.

 

Bakgrund

En krisstödsgrupp (POSOM) verkar inom kommunen och är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet eller omsorgen av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse.

Krisstödsgruppen (POSOM) består ofta av representanter från socialtjänsten, räddningstjänsten och skolan samt resurspersoner från trossamfund, frivilligorganisationer, polis m.fl. Organisationen ser olika ut beroende på bland annat kommunernas storlek och övrig organisation men uppgiften är likartad. Det är önskvärt med en tydlig koppling mellan krisstödsgruppen (POSOM) och kommunens krisberedskap för att samarbetet ska fungera väl. 

Kursen erbjuds som ett led i att kunna planera, leda och samordna krisstöd för drabbade som en del i hanteringen av en händelse.

Under kursen blandar vi teori med eget arbete och praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Ledning av krisstöd för enskilda (POSOM)Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 17 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan