Till innehåll på sidan

Krigsorganisation och krigsplacering i kommuner och regioner - Metodstöd till länsstyrelserna i deras stödjande roll

Tillfällen

Denna utbildning vänder sig enbart till de personer på länsstyrelser och på Socialstyrelsen som har eller kommer att ha en stödjande roll gentemot kommuner eller regioner i deras arbete med krigsorganisation och krigsplacering.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med uppgifter inom totalförsvarsplanering på länsstyrelser och Socialstyrelsen, vilka kan komma att stödja kommuner och regioner i arbetet med krigsorganisation och krigsplaceringar.
Deltagarna kan ha uppgifter och kompetenser inom totalförsvar och krisberedskap, regelverk och/eller personalförsörjning.

Förkunskaper

För att tillgodogöra utbildningen på bästa sätt bör deltagaren, innan utbildningen påbörjas, ha genomfört Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben. Webbutbildningen, som finns på Försvarshögskolans lärplattform, tillgängliggörs genom en anmälningslänk. Säkerhetsskyddschef inom respektive myndighet tillhandahåller denna länk.

Dessutom ska deltagaren innan kursstart ha tagit del av Rätt person på rätt plats – Vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering samt de vägledningar för kommuner och regioner om krigsorganisation och krigsplacering som publiceras i juni 2019 på MSB.se.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna står själva för kostnader för resor och boende.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om metod för kommuners och regioners arbete med krigsorganisation och krigsplacering, för att utifrån sitt uppdrag därefter kunna stödja kommunerna och regionerna i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Utbildningen syftar vidare till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation utgör en grund för beredskapsplanering och ger förutsättningar för att planera för vilka delar av verksamheten som ska bedrivas vid höjd beredskap och hur verksamheten behöver anpassas för att fungera under särskilda förutsättningar.

I de överenskommelser som slutits mellan stat och kommun, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner, beskrivs bland annat att MSB tillsammans med företrädare för länsstyrelserna, kommunerna och regionerna ska ta fram vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering.

Det framgår även att Länsstyrelsen bör genomföra utbildning i metod i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering, samt stödja kommunerna i planeringen. Dessutom bör Länsstyrelsen med stöd av Socialstyrelsen genomföra utbildning i metod i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering, samt stödja regionerna i planeringen.

Mot denna bakgrund erbjuder MSB föreliggande utbildning som fokuserar på hur metodstödet kan användas av länsstyrelserna i deras stödjande roll.

Kursplan Krigsorganisation och krigsplacering i kommuner och regioner - Metodstöd till länsstyrelserna i deras stödjande roll

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 4 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan