Till innehåll på sidan

Kommunikation inom kärnenergiberedskapen (temaseminarie)

Tillfällen

Ej bestämd

29
JUN
Sista anmälan:
Kurslängd: 2
Antal platser: 30
Under seminariet behandlas aktuella områden, ämnen och projekt som har bäring på kommunikation vid en kärnteknisk händelse/olycka.

Detaljer

Målgrupp

För dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor.

Förkunskaper

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskapsorganisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse.

Kostnad

Seminariet är avgiftsfritt men deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Kommunikationen rör hela tidsaxeln, t.ex. förberedelser i och integration av planer, information innan händelser, kommunikation av strålskydd under en kärnteknisk händelse/olycka och kommunikation vid sanering och återflytt.

Seminariet ger svar på frågeställningar som till exempel:

 • Hur skall vi rikta/anpassa kommunikationen till olika grupper så att vi når önskad effekt vid olika tidpunkter?
 • Hur kommunicerar vi olika strålskyddsåtgärder för att de ska få önskad effekt?
 • Vilka är framgångsfaktorer vid kommunikation för en lyckad återflytt efter sanering?
 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan