Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsutbildning

Tillfällen

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, säkerställa effektiv styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och beslutsfattare på strategisk ledningsnivå samt till Chief Information Security Officers (CISO)/informationssäkerhetssamordnare eller motsvarande inom kommun, region, länsstyrelse eller kommun-/regionägda bolag.

Vi välkomnar särskilt deltagare från samma organisation för att skapa bästa möjliga lärande under utbildningen och i den egna organisationen. Dessa prioriteras i urvalet.

Utbildningen bedrivs samtidigt för de två målgrupperna, och inleds och avslutas gemensamt.

Förkunskaper

För samtliga deltagare kommer tematiska fördjupningar (egenstudier) att läggas ut på digital samarbetsyta med läsanvisning innan utbildningens första fysiska möte. Utbildningen innefattar också eget arbete för samtliga deltagare mellan de två utbildningstillfällena som ska redovisas.

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen på bästa sätt behöver deltagare med ansvar för det systematiska informationssäkerhetsarbetet (CISO/informations-säkerhetssamordnare eller motsvarande) redan innan utbildningen ha kunskap om och erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kunskap om MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete förutsätts.

Kostnad

Kursavgiften är 7 200 SEK exklusive moms och inkluderar fika och lunch alla dagar. Deltagarna bokar och bekostar resor, övrig mat och boende själva.

Utbildningen genomförs på Hotell C, Vasaplan 4 i Stockholm.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Utbildningen omfattar två tillfällen med några veckors mellanrum, med olika datum för olika målgrupper.

Två likadana utbildningar erbjuds under hösten 2019.

Målgrupper, datum och tider:

Målgrupp A: För deltagare som fattar beslut för organisationen och styr informationssäkerhetsarbetet på strategisk nivå (chef/beslutsfattare)

Kurs 1: Första tillfället Start den 1 oktober kl. 11.00, avslut den 2 oktober  kl. 14.30
Kurs 1: Andra tillfället Start den 30 oktober kl. 11.00, avslut den 31 oktober kl. 14.30

Kurs 2: Första tillfället Start den 19 november kl. 11.00, avslut den 20 november  kl. 14.30
Kurs 2: Andra tillfället Start den 11 december kl. 11.00, avslut den 12 december kl. 14.30

För denna målgrupp förutsätts inga särskilda förkunskaper inför utbildningen.

Målgrupp B: För deltagare med ansvar för det systematiska informationssäkerhetsarbetet (CISO/informations-säkerhetssamordnare eller motsvarande)

Kurs 1: Första tillfället Start den 1 oktober kl. 11.00, avslut den 3 oktober  kl. 14.30
Kurs 1: Andra tillfället Start den 29 oktober kl. 11.00, avslut den 31 oktober kl. 14.30.

Kurs 2: Första tillfället Start den 19 november kl. 11.00, avslut den 21 november kl. 14.30
Kurs 2: Andra tillfället Start den 10 december kl. 11.00, avslut den 12 december kl. 14.30

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen på bästa sätt behöver deltagarna i denna målgrupp redan innan utbildningen ha kunskap om och erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kunskap om MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete förutsätts.

Informationssäkerhetsutbildningen genomförs av MSB och har utvecklats i samverkan med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och Försvarshögskolan.

Utbildningen anlägger ett strategiskt perspektiv på informationssäkerheten och fokuserar på hur ledning och styrning går till. Utbildningen tar avstamp – såväl som landar – i MSB:s metodstöd, avsnittet Ledningens genomgång.

Utbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten, samt interaktivt på en digital samarbetsyta.

Kursplan Informationssäkerhetsutbildning

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan