Till innehåll på sidan

Grib - Handledarutbildning

Tillfällen

Revinge

03
OKT
Sista anmälan: 2019-09-22
Kurslängd: 2
Antal platser: 32

Växjö

15
OKT
Sista anmälan: 2019-09-30
Kurslängd: 2
Antal platser: 32
Handledare - Grib är en person på den lokala räddningstjänsten som ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod, Delkurs B - Praktik i räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar på räddningstjänsten och ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod (Delkurs B - Praktik i räddningstjänst) på den lokala räddningstjänsten.

Förkunskaper

Du ska vara anställd inom räddningstjänsten och ha examen från Skydd mot olyckor utbildningen eller utbildning för Räddningsinsats eller genomgått motsvarande utbildning enligt äldre utbildningssystem. Det kan också finnas annan bakgrund som bedöms likvärdig av räddningstjänsten som kan vara aktuell.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och verktyg som du behöver i din roll som handledare.

Att vara handledare handlar i första hand om att ge den studerande förutsättningar att uppnå de mål som beskrivs i kursplanen. Handledaren vägleder, stöttar och ger återkoppling på den studerandes arbete.

Utbildningen består av en halvdag som är webbaserad och en heldag på plats. Den webbaserade delen innehåller även stöd till handledaren i form av utbildningsmaterial och underlag att handleda de studerande. Webbsidan kan användas under hela praktikperioden.

Webbaserad del

Länk till den webbaserade delen av handledarutbildningen

Närträff

Under närträffen kommer vi att förbereda dig för handledaruppdraget både i teori och praktik. Tonvikten ligger på att skapa en förståelse för hela Grib-utbildningen och på att mer i detalj gå igenom delkursen Praktik i räddningstjänst.

Under närträffen fokuserar vi på vad delkurs B - Praktik i räddningstjänst kommer att innebära för dig som handledare. Du kommer att få praktiska tips som hjälper dig i din roll som handledare. Du får kunskaper i vilka uppgifter som ingår i handledarrollen, information om filmuppladdningsytan och verktyg på vad du behöver tänka på i din roll som handledare  mm.

Under dagen varvas föreläsningar med övningar och diskussioner vilket ger dig möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra Grib-handledare.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan