Till innehåll på sidan

Grib - Handledarutbildning

Handledare - Grib är en person på den lokala räddningstjänsten som ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod, Delkurs B - Praktik i räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar på räddningstjänsten och ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod (Delkurs B - Praktik i räddningstjänst) på den lokala räddningstjänsten.

Förkunskaper

Du ska vara anställd inom räddningstjänsten och ha examen från utbildningen i Skydd mot olyckor, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) eller genomgått motsvarande utbildning enligt äldre utbildningssystem. Det kan också finnas annan bakgrund som bedöms likvärdig av räddningstjänsten som kan vara aktuell.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och verktyg som du behöver i din roll som handledare.

Att vara handledare handlar i första hand om att ge den studerande förutsättningar att uppnå de mål som beskrivs i kursplanen. Handledaren vägleder, stöttar och ger återkoppling på den studerandes arbete.

Webbresurs

Länk till den webbaserade delen av handledarutbildningen

Innehåll i utbildningsdag

Kursen sker på distans under en dag + 4 timmars egenstudier. Egenstudierna görs via en webbresurs som länkas till ovan.

Notera, kursplanen nämner en dags närträff – men i nuläget håller vi dock utbildningen digitalt.

Under utbildningsdagen kommer vi att förbereda dig för handledaruppdraget både i teori och praktik. Tonvikten ligger på att skapa en förståelse för hela Grib-utbildningen och på att mer i detalj gå igenom delkursen Praktik i räddningstjänst.

Under utbildningsdagen fokuserar vi på vad delkurs B - Praktik i räddningstjänst kommer att innebära för dig som handledare. Du kommer att få praktiska tips som hjälper dig i din roll som handledare. Du får kunskaper i vilka uppgifter som ingår i handledarrollen, information om filmuppladdningsytan och verktyg på vad du behöver tänka på i din roll som handledare  mm.

Under dagen varvas föreläsningar med övningar och diskussioner vilket ger dig möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra Grib-handledare.

Kursplan Grib - Handledarutbildning

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 15 mars 2021

Till toppen av sidan