Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning (handledarutbildning)

Tillfällen

Denna kurs genomförs inte under 2019.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är eller kommer att vara handledare eller utbildare inom området Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kursen vänder sig till dig som ska genomföra kunskapshöjande aktiviteter som till exempel utbildningar och workshops för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Förkunskaper

Du behöver ha kunskaper om området samhällsskydd och beredskap samt ha erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar. Du behöver vara insatt i olika aktörernas roller och ansvar vid samhällsstörningar.

Kostnad

Kursavgiften är 7 400 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Kontakt

Telefon

E-post

Du kommer utveckla dina kunskaper inom Gemensamma grunder för samverkan och ledning och det utbildningsmaterial som finns att tillgå, bland annat handledning för utbildning, för att kunna använda det vid utbildningar och kurser för aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap.

Kursen blandar teori med praktiska gruppövningar. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Handledarutbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarBetalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan