Till innehåll på sidan

Tillfällen

Gemensamma grunder för samverkan och ledning (handledarutbildning)

Detaljer

Målgrupp

För dig som är eller kommer att vara handledare eller utbildare inom området Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kursen vänder sig till dig som ska genomföra kunskapshöjande aktiviteter som till exempel utbildningar och workshops för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Förkunskaper

Du behöver ha kunskaper om området samhällsskydd och beredskap samt ha erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar. Du behöver vara insatt i olika aktörernas roller och ansvar vid samhällsstörningar.

Kostnad

Kursavgiften är 7 400 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Du kommer utveckla dina kunskaper inom Gemensamma grunder för samverkan och ledning och det utbildningsmaterial som finns att tillgå, bland annat handledning för utbildning, för att kunna använda det vid utbildningar och kurser för aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap.

Kursen blandar teori med praktiska gruppövningar. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Handledarutbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan