Till innehåll på sidan

Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

Tillfällen

Distansstudier

26
MAR
Sista anmälan: 2020-02-06
Kurslängd: 4
Antal platser: 16
Kursen ger dig kompetens att utbilda andra enligt konceptet ”train the trainers” inom ämnet fartygsbrandsläckning i hamn.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som instruktör inom kommunal eller statlig räddningstjänst i kommuner med kommersiell hamn.

Kostnad

Kursavgiften är 8 500 SEK exklusive moms.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Du lär dig mer om räddningstjänst på fartyg, samverkan med olika myndigheter samt regelverk och beslutsstöd som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.

Kursen genomförs till större del på distans med individuell återkoppling av kursansvarig och en dags närträff på ett fartyg.

Kursplan Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

 

 

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan