Till innehåll på sidan

Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

Kursen ger dig kompetens att utbilda andra enligt konceptet ”train the trainers” inom ämnet fartygsbrandsläckning i hamn.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som instruktör inom kommunal eller statlig räddningstjänst i kommuner med kommersiell hamn.

Kostnad

Kursavgiften är 8 500 SEK exklusive moms.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

OBS! Denna kurs utgår från kursutbudet från och med 2023. 

Om kursen

Du lär dig mer om räddningstjänst på fartyg, samverkan med olika myndigheter samt regelverk och beslutsstöd som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.

Kursen genomförs till större del på distans med individuell återkoppling av kursansvarig och en dags närträff på ett fartyg. 

Kursplan Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 13 maj 2022

Till toppen av sidan