Till innehåll på sidan

Brand- och räddningsdagarna

Tillfällen

Brand- och räddningsdagarna är ett intensivt två dagars fortbildningskoncept som innehåller många olika praktiska moment som man kan prova på vid olika stationer på plats.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst, som heltidsanställd personal eller som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskap om och färdigheter att genomföra vanligt förekommande moment inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Kursavgiften är 4 750 SEK exklusive moms och inkluderar lunch och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Brand- och räddningsdagarna ger dig möjlighet att uppdatera och fördjupa dina tidigare kunskaper inom olika områden som kan behöva hanteras inom räddningsinsats. Du får möjlighet att lära dig och prova på nya metoder, tekniker och utrustning samt får med dig erfarenheter som du kan använda i vardagligt arbete på hemmaplan.

Brand- och räddningsdagarna är inspirerade av det internationella konceptet som ofta benämns som "Rescue Days" vilket dock främst handlar om ämnesområdet losstagning. Brand- och räddningsdagarna är ett vidareutvecklat koncept där fler ämnesområden inom räddningsinsats belyses för att skapa en mer heltäckande fortbildning för personal inom den kommunala räddningstjänsten.

Innehållet i kursen baseras på ett stationssystem som du som deltagare får genomföra och tillämpa innehållande främst praktiska moment där även viss teori ingår. Ämnesområden som behandlas är t ex losstagning, person- och djurlivräddning, hantering av kemikalieutsläpp och farliga ämnen, brand och släcktekniker, riskbedömning och krisstöd.

Kursplan Brand- och räddningsdagarna

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan