Till innehåll på sidan

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna samordna arbetet med att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom ditt geografiska ansvarsområde eller organisation.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med krisberedskap, civilt försvar och samhällsviktig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå.

Kursen vänder sig särskilt till personer som driver och samordnar arbetet med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering inom sin organisation eller kommer att göra detta.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt ska deltagaren innan kursen startar genomföra Webbkurs i Kontinuitetshantering samt läsa in publikationerna Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408 - juni 2019) samt Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet: en lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation (MSB1406–juni 2019).

Beräknad tidsåtgång för inläsning och webbkurs uppskattas till cirka tre timmar.

Till webbkurs i Kontinuitetshantering

Dokumenten kan laddas ner från:

www.msb.se/kontinuitetshantering
www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

 

Kostnad

Kursavgiften är 8 600 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika.  Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

 

 

Kursen som genomförs 21-23 mars ställs om från platsgenomförande till distansgenomförande på grund av pandemiläget i samhället.

OBS! Kursen omfattar två heldagars studier men genomförs under tre dagar, från lunch första kursdatum till lunch sista kursdatum.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen

Kursen utgår från den tidigare kursen Skydd av samhällsviktig verksamhet men har utvecklats och genomförs med delvis nytt innehåll. Utvecklingsarbetet syftade till att ta fram en tydligare metodutbildning där deltagarna får med sig verktyg till sitt arbete på hemmaplan.

Arbetet med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och dess funktionalitet är lyft som prioriterat både i Nationell Säkerhetsstrategi (2017) samt i inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. 

Kursen varvar teori och praktik och innehåller bland annat föreläsningar och gruppdiskussioner. 

Kursen omfattar två heldagars studier men genomförs under tre dagar, från lunch första kursdatum till lunch sista kursdatum.

Kursplan Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Distans
Antal platser: 24
Längd: 2 dagar
Sista anmälningsdag: 2 augusti 2022
Ort: Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan