Till innehåll på sidan

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Tillfällen

F7 Möten & Konferens I Stockholm

21
APR
Sista anmälan: 2020-03-25
Kurslängd: 2 dagar
Antal platser: 24
Utbildningen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna samordna arbetet med att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom ditt geografiska ansvarsområde eller organisation.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med krisberedskap, civilt försvar och samhällsviktig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå.

Utbildningen vänder sig särskilt till personer som samordnar och driver arbetet med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering inom sin organisation eller kommer att göra detta.

Kostnad

Kursavgiften är 8 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Under utbildningen blandar vi föreläsningar med gruppdiskussioner. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Utbildningen utgår från den tidigare kursen Skydd av samhällsviktig verksamhet som nu har utvecklats och utbildningen genomförs utifrån en uppdaterad kursplan med delvis nytt innehåll.

Kursplan Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursen i oktober och april genomförs på F7 Möten och Konferens, Fleminggatan 7 på Kungsholmen i Stockholm. 

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan