Till innehåll på sidan

Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper om användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning för att kunna förebygga skogsbrandsspridning samt att effektivt bekämpa skogsbränder.

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom ledningsfunktioner i kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och försvarsmakten eller på annat sätt arbetar med skogsbrandsbekämpning med stöd av flygande resurser.

Förkunskaper

Deltagare från kommunal räddningstjänst rekommenderas att genomföra webbutbildningen Skogsbrand som finns tillgänglig via MSB:s Fortbildningstjänst, eller inneha motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Deltagarna förutsätts också ta del av utbildningsmaterial som tillhandahålls innan utbildningens genomförande.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Fika ingår men deltagare betalar själva för lunchen. Respektive organisation svarar för deltagarnas övriga kostnader.

Utbildningen har utvecklats och genomförs i samarbete med Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Blekinge och Sävsjö Räddningstjänst.

Bakgrund

Skogsbrandssäsongen 2018 ställde nya och utökade krav på förmåga till skogsbrandsbekämpning, och erfarenheter visar att användandet av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning behöver utvecklas.

Erfarenheterna från sommaren 2018 driver fram förändringar hos den kommunala räddningstjänsten och andra aktörer. MSB började arbetet med att skaffa fler skogsbrandsdepåer och en upphandling av helikoptertjänster. Satsningar gjordes också på värdlandsstöd och stöd till samverkan och ledning.

I syfte att skapa en effektivare skogsbrandsbekämpning initierades en nationell förstärkningsresurs under 2019 i form av helikoptertjänster. Denna förstärkningsresurs utvecklas kontinuerligt och omfattar idag även andra typer av flygande resurser. I syfte att dessa förstärkningsresurser samt övriga flygresurser ska kunna användas så effektivt som möjligt behöver utbildning genomföras för de aktörer som kan komma att beröras.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper om användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning för att kunna förebygga skogsbrandsspridning samt att effektivt bekämpa skogsbränder.

Utbildningens pedagogik bygger på att den studerande är närvarande och aktiv under genomförandets samtliga delar.

Kursplan Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats. Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle. Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Till toppen av sidan