Till innehåll på sidan

Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning

Tillfällen

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper om användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning för att kunna förebygga skogsbrandsspridning samt att effektivt bekämpa skogsbränder.

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom ledningsfunktioner i kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och försvarsmakten eller på annat sätt arbetar med skogsbrandsbekämpning med stöd av flygande resurser.

Förkunskaper

Deltagare från kommunal räddningstjänst rekommenderas att genomföra webbutbildningen Skogsbrand som finns tillgänglig via MSB:s Fortbildningstjänst, eller inneha motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Deltagarna förutsätts också ta del av utbildningsmaterial som tillhandahålls innan utbildningens genomförande.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Fika ingår men deltagare betalar själva för lunchen. Respektive organisation svarar för deltagarnas övriga kostnader.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Utbildningen har utvecklats och genomförs i samarbete med Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Blekinge och Sävsjö Räddningstjänst.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

MSB förbehåller sig också rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Bakgrund

Skogsbrandssäsongen 2018 ställde nya krav på förmåga till skogsbrandsbekämpning, och erfarenheter visar att användandet av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning behöver utvecklas.

Erfarenheterna från sommaren 2018 driver fram förändringar hos den kommunala räddningstjänsten och andra aktörer. MSB har påbörjat arbetet med att skaffa fler skogsbrandsdepåer och en upphandling av helikoptertjänster. Satsningar görs också på värdlandsstöd och stöd till samverkan och ledning.

Inför sommaren 2019 förbereds viktiga aktörer som Försvarsmakten, Polisen, Sjöfartsverket och SOS Alarm för att stärka den nationella förmågan. I syfte att skapa effektivare skogsbrandsbekämpning, initieras en nationell förstärkningsresurs i form av helikoptertjänster. I syfte att dessa ska användas effektivt behöver utbildning genomföras.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper om användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning för att kunna förebygga skogsbrandsspridning samt att effektivt bekämpa skogsbränder.

Utbildningens pedagogik bygger på att den studerande är närvarande och aktiv under genomförandets samtliga delar.

Utbildningen pågår under tiden 08:30-16:30.

Kursplan Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan